பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/138

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

136
222. இதன் வேலை யாது?

1. ஸ்டார்ச்சை மால்டோசாகவும் மால்டோசை டெக்ஸ்ரோசாகவும் மாற்றுவது. 2. கணையநீரில் அமைந்து ஸ்டார்ச்சைச் சர்க்கரையாக்குவது. வேறுபெயர் அமிலேஸ்.

223. பிளத்தல் என்றால் என்ன?

கச்சா எண்ணெய் அல்லது அதிக மூலக்கூறு எடையும் உயர்கொதிநிலையும் கொண்ட பகுதிப் பொருள்களைச் சூடாக்கிக் குறைந்த மூலக்கூறு எடையும் கொதிநிலையுங் கொண்ட அய்டிரோகார்பன்களைச் சிதைக்கும் வினை.

224. இதன் வகைகள் யாவை?

1. வெப்பப்பிளத்தல். 2. வினையூக்கி வழிப்பிளத்தல்.

225. நிலக்கரி எவ்வாறு உண்டாகிறது?

நீண்ட காலத்திற்குமுன் புவிக்குக் கீழ் புதையுண்ட காடுகள் நாளடைவில் தம்மீது ஏற்பட்ட அழுத்தம், வெப்பம் ஆகிய காரணிகளால் நிலக்கரியாக மாறின. இது கருப்புத்தங்கம் எனப்படும்.

226. நிலக்கரியின் வகைகள் யாவை?

1. அனல்மிகு நிலக்கரி. 2. புகைமிகு நிலக்கரி. 3. பழுப்பு நிலக்கரி

227. நிலக்கரி வளி என்றால் என்ன?

நிலக்கரியைச் சிதைத்து வடிக்கக் கிடைக்கும் எரிபொருள்.

228. நிலக்கரித்தார் என்றால் என்ன?

நிலக்கரியைச் சிதைத்து வடிக்கக் கிடைப்பது. சாலை போடப் பயன்படுவது.

229. பழுப்பு நிலக்கரி தமிழ்நாட்டில் எங்குக் கிடைக்கிறது?

நெய்வேலியில் கிடைக்கிறது.

250. அனல்மிகு நிலக்கரி என்றால் என்ன?

தீச்சுடர் புகையின்றி எரியும் கரி. அதிக வெப்பத்தைத் தரும் எரிபொருள்.

231. மென்னிலக்கரி என்றால் என்ன?

சுடருடன் தடையில்லாமல் எரியும் நிலக்கரி.