பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/154

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

சமாரியம் சமையல் சோடா சயனைமடு முறை சயன்ஸ் சயனோதுள் சர்க்கரை சர்க்கரைக் காடி சர்க்கரைச் சாராயம் சர்க்கரைச் செறிவுமானி சல்பாகொனைடின் சல்பைட்

சல்பைடு சல்பாமருந்துகள் சல்பேட்டாக்கல் சல்போனிகக் காடி சலவைச் சோடா சால் சோடா) சலவைத் தூள் சவர்க்காரம் சவர்க்காரம் மென் சவர்க்காரமாதல் சாக்கட்டி சாண எரிவளி சாந்தீன் சாம்பல் உலோகக் கலவை

சாயம்

&#ffL(SUGf& சார்பிடால் சார்லஸ் விதி சாராயப் பண்புகள் சாராயப் பயன்கள் சாராயம் சால்சோடா சால்வே முறை சிட்ரால்

சிட்ரேட் சிதைத்து வடித்தல் சிமெண்டு சிமெண்டு இறுகுதல் சிர்கோனியம் சிர்கோளியம் சிலிகேட்டு சிலிகன் சிலிகன் ஆக்சைடு சிலிகள் எஃகு

83

79

37

97

146

120

120

120

120

131

146

146

131

34

34

79

73

77

77

77

74

130

124

91

122

122

119

52

126

126

126

79

62

139

139

32

107

108

72

72

110

111

111

152

சிலிகன் கார்பைடு சிலிகள் பயன்கள் சிலிகள் முலாம் பூசுதல் சிலிகன் முறை சிலிகா சிலிகா இழுமம் சிலிகேட்

சிலிகேட் கனிமங்கள்

சிலிகோன் சிலி வெடியுப்பு சிறுபடி

சினியோல் சீக்களர் முறை சீசியக் கடிகாரம் சீசியம் சீசெல் வினை சீபாக்

சீமன் முறை சீயோலைட் சீராக்கல் சீனிக் களிமண் சீன வெள்ளை கக்ரேஸ் கட்ட கண்ணாம்பு சுடர் ஆய்வு கண்ணாம்புக்கல் கண்ணாம்பு நீர் கதையமாக்கல் கல்லக்கரைசல் கமப்பு வளி கழிநிலை ஆற்றல் கழித்திறன் சுழி வரிசை

குடம் சூப்பர் பாஸ்பேட் செதில் படிதல் செதில் படிதல் தீமைகள் செதில் படிதல் போக்குதல் செதில் வடிவப்பொன் செந்தழல் அளவை செந்தழல் ஆய்வு செந்தழல் நோக்கி செந்தழல் பகுப்பு

111

110

133

38

111

110,111

111

110

111

76.146

25

132

37

74

74

46

75

38

72

25

82

71

420

73

55

73

23

73

63

109