பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

66


அரிமானம்.

17. இதன் விளைவுகள் யாவை?

1. உலோகம் எடை குறைதல். 2. வலிமையும் பளபளப்பும் நீங்கல். 3. கட்டுமானப் பணிக்குப் பயன்படாமை. 4. பலகோடி பொருள் இழப்பு.

18. இதை எவ்வாறு கட்டப்படுத்துவது?

1. தார் பூசுதல். 2. மின்னாற்படியன்வத்தல். 3. நாகமுலாம் பூசுதல். 4. வண்ணம் பூசுதல்.

19. மாற்றுத் தனிமமாக்கல் என்றால் என்ன?

அணுக்கருக்களைத் துகள்களில் தகர்ப்பதாலோ கதிரியக்கச் சிதைவினாலோ ஒரு தனிமத்தை மற்றொரு தனிமமாக மாற்றுதல்.

20. பெர்மியம் என்றால் என்ன?

புவியில் இயற்கையாகக் கிடைக்காத கதிரியக்கத் தனிமம். குறுகிய பல ஓரிமங்கள் இதிலிருந்து தொகுக்கப்படுகின்றன.

21. பெரைட் என்றால் என்ன? இரும்புக் காந்தமுள்ள வனைபொருள்கள். மின்கடத்திகள் அல்ல. ஆகவே, உயர் அதிர்வெண்ணுள்ள சுற்றுகளின் காப்பு உள்ளகப் பொருளாகப் பயன்படுவது.

22. லேந்தனத்தின் பயன்கள் யாவை? வெண்ணிறத் தனிமம். எண்ணெய்ப்பிளப்பில் வினையூக்கி. வெப்ப உலோகக் கலவைகளில் பயன்படுவது.

23. ஸ்கேண்டியத்தின் பயன் யாது?

இலேசான எடையுள்ள தனிமம். மீச்செறிவு ஒளிகளில் பயன்படுவது.

24. செலீனியத்தின் பயன்கள் யாவை?

கண்ணாடித் தொழிலில் நிறம் நீக்கியாகவும் வினையூக்கியாகவும் பயன்படுதல். ஒளிமின் கருவிகளிலும் பயன்படுவது.

25. இந்த உலோகத்தின் நான்கு வேற்றுருக்கள் யாவை?