பக்கம்:அறிவுக்கு உணவு.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


பொருள் பக்கம் 76. கேள்வி 26 77. அடைசல் 26 78. பொது வாழ்வு 26

79. எச்சரிக்கை 80. பழியும் புகழும் 81. விழிப்பாயிரு 82. வஞ்சகனது உள்ளம் 83. உதவி 84. வாழ்வும் அழிவும் 85. இழந்தவனை இழக்கும் 86. நன்றி செலுத்து 87. வாழ்வில் வளம் 88. சிறப்பு அழியாது 89. உயர்வு பெறாது 90. எழுத்தாளன் 91. பழகத் தகாதவன் 92. போரை விளைவிக்கும் 93. மக்கள் குணம் 94. பெருவியப்பு 95. உணர்வு

95. சாகும் 97. குறிக்கோள் 98. வெல்ல இயலாது 99. எளிது - 100. வளைந்து கொடு 101. வைக்குமிடம் 102. அமைதி 103. மகிழ்ச்சியடை 104. வருத்துவது 105. மாறுதல் 106. அரைநாள் 107. கடிதம் 108. இறந்தகாலம் 109. வேறு 110. நோயைத் தடுத்தல் 111. அணிகலன் 112. மதிப்பிடுதல் 113. வலுவற்றவை 114. யோசியாமற் செய்

 :

பொருள்

115. நட்பு

116. வள்ளுவர். 117. உலகம் உருண்டை 118.'ஏரி நீர்' 119. கண்டுபிடி 120.துன்பங்கள் 121. நேரம் இராது 122. அன்பு கெடும் 123. அதிசயம் 124. முயன்று பெறு 125. பார்த்து நட 126. வாழ்வும் பாழ் 127. கலைச் சிறப்பு 128. நினைத்துப் பார் 129. குறைத்துக்கொள் 130. நலமும் திதும் 131. அழிவை நெருங்கும் 132. உயர்வும் தாழ்வும் 133. ஊர் கெடும் 134. கூட்டுக் கையெழுத்து 135. அரிதும் எளிதும் 136.நல்லது 137. இரண்டை ஒன்றாக்கு 138. செல்வங்கள் 139. அடைசல் 140. கேள்விச் செல்வம் 141. விருந்து 142. எதைக்காப்பது? 143. எது நல்லது? 144. வளரும் செல்வம் 145. எதனால் வந்த வினை? 146. இழிவைத் தருவன : 147. அறிய முடியாதது 148. வளராது, வாழாது 149. திருத்து 150. பின்பு வாழ்! w 151. கேள்வியும் விடையும்

பக்கம் 32

.