பக்கம்:அறிவுக் கனிகள்.pdf/187

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
184

131. ஸிட்னி ஸ்மித்: (1771–1845) ஆங்கிலப் பாதிரி, நகைச்சுவை நிரம்பியவர்.

132. பெர்னார்ட்ஷா : (1856–1950) ஆங்கில நாடகாசிரியர்.
133. ஷாப்ட்ஸ்பரி : (1801–1885) பரோககாரி, ராஜதந்திரி.
134. ஷில்லர் : (1752–1805) ஜெர்மன் நாடகாசிரியர்.
135. ஷெரிடன் : (1751–1816) நகைச்சுவை நாவலர்.
136. ஷெல்லி : (1792–1832) கீர்த்தி பெற்ற கவிஞர்.
137. ஷேக்ஸ்பியர் : 1564–1616) நாடகாசிரியர், கவிஞர்.
138. ஷோபனார் : (1788–1860) சிறந்த தத்துவ சாஸ்திரி.

139. ஹ்யூம் : (1711–1776) ஆங்கில தத்துவ சாஸ்திரி.
140. ஹக்ஸ்லி : (1825–1895) ஆங்கில விஞ்ஞானி.
141. ஹாப்ஸ்: (1588–1679) ஆங்கில தத்துவ சாஸ்திரி.
142. ஹாரிஸன் : (1851–1923) ஆங்கில எழுத்தாளர்.
143. ஹீஸியாட் : (கி. மு. 8–ம் நூற்றாண்டு) கவிஞர்.
144. ஹீன் : (1797–1856) சிறந்த ஜெர்மன் கவிஞர்.
145. ஹூகோ : (1809–1855) நாவலாசிரியர், கவிஞர்.
146. ஹூட் : (1798–1845) நகைச்சுவை வாணர்.
147. ஹெர்ஷல்: (1788–1892) உரானஸ் கண்டு பிடித்தவர்
148. ஹொரேஸ் : (கி. மு. 65–68) ரோமன் கவிஞர்.
149. ஹோம்ஸ் : (1809–1894) ஆசிரியர்; வைத்தியர்.

150. ஜஸ்டினியன் (482–565) சட்ட நிபுணர்.
151. ஜாண்ஸன் : (1709–1784) அகராதி வகுத்தவர்.
152. ஜீனோ : (கி. மு. 842–370) தத்துவ சாஸ்திரி.
153. ஜுவெனல் : (42–120) கண்டன நகைவாணர்.
154. ஜெபர்ஸன் : (1743–1826) அமெரிக்க ஜனதிபதி.
155. ஜோபெர்ட் : (1754–1894) பிரெஞ்சுத் தத்துவ சாஸ்திரி, சிறந்த விமர்சகர்.