பக்கம்:அறுபத்து மூவர் துதிப்பா.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

39. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 38. פ t) Ե , 40. 41. 42. 43. 45. 46. திருமூலர் 5 சீர் கன்றுடை யானை (er) கண்டி 7 சீர் (நம் பொருள் நம் மக்கள் { (ச) மூர்க்க 4 சீர் ஏடுமவி (#) சோமாசி 5. சீர் துறைமல்கு (ச) சாக்கிய 8 சீர் .... ... ........ H.H. H. H. H. சிறப்புலி 5 சீர் செந்நெலங் (ச) சிறுக்தொண்டர் 4 சீர் கலவ மஞ்ஞை (ச) சோமான் 6 சீர் (பவனமாய் (ச = {ಿ (ச). கனகாதர் 5 சீர் (சிங்தை யிடையார் (ச) உண்டாய் நஞ்சை (ச) கூற்றுவ 8 சீர் வேவுறு தோளி (ச), புகழ்ச்சோழ 7 சீர் .... ... ........ H. H. H. H. நாசிங்க 7 ց:i அதிபத்தர் 7 சீர் கவிக்கம்பர் 7 சீர் .... .... ........ கவியர் 8 சீர் (மந்திரமாவது (ச) \கேமினிய (ம1) சத்தி 4 சீர் (பொன் கிரண்டன்ன (ச) -பாதி - { (ச) ஐயடிகள் 4 சீர் ரோனே o , е (er) கணம்புல்லர் 4 சீர் (துன்னம் பெய் (ச) 暉 {ಿ படையான (அ) 5 சீர் பண்ணிலாவிய (+), 47. Girif 48