பக்கம்:அறுபத்து மூவர் துதிப்பா.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தி ரு க் கு றி ப் பு த் கொண்ட நாயனர் 18 திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனர் , 27 திருநாவுக் காசு ாாயனர் $o. திருநாளைப் போவார் நாயனுர் 17 திருநீலகண்ட நாயனர் 1 திருநீலகண்ட யாழ்ப் பாண நாயனா 60 திருநீல நக்க நாயனர் 2 சிருமூல நாயனர் 29 (திருவாரூர்ப் பிறந்தார் கள் 63A | தில்லை வாழந்தனர்) 63A நமிநந்தி யடிகள் vi முருக நாயகுர் (பத்தாாய்ப்பணிவார்) 3A |பரமனையேபாடுவார்)Aே புகழ்ச் சோழ நாயனர் 39 புகழ்த்துணை நாயனர் 54 பூசலார் நாயனர் 56 பெருமிழலைக் குறுமப நாயனர் 22 (பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்) (.3A மங்கையர்க் காசியார் 57 மானக்க ஞசா நாயனுர் 11 (முப்போதும் தி ரு மேனி திண்வொர் :ே . 15 (முழுநீறு பூசிய முகிவர் | (33A முனையடுவார் நாயனர் 50. நாயனர் 26 மூர்க்க காயர்ை 31 நாசிங்க முனையாைய | மூர்க் தி நாயனர் 14 நாயனர் 40 மெய்ப்பொருள் நாயனர் 4 நெடுமாற நாயனர் 48 வாயிலார் நாயனா - 49 நேச ங்ாயனர் 58 விறன் மிண்ட நாயனுள் 5 டெ நூல் வரலாறு என்னைப் பொருட்படுத்தி என் இளவல் ஆறுமுகன் முன்னே அறுபத்து மூவர்புகழ் பாவகையிற் # சொன்னி யெனச்சொல்லச் சொன்னேன் சிவனருளால் என்னே என் பாக்கியத்தான் இன்று.