பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தன் நிலையில் மாறிஞரில்லே. செல்வப் பெருக்கிற்காகத் தனிவாழ்வை மேற் கொள்ளவில்லே. குடும்பவாழ்வு : மாணவப்படியை மிதித்து தனி நிலேப் படியையும் தாண்டிக் குடும்ப வாழ்க்கைப் படியில் காலெடுத்து வைத்தார். 1939-ஆம் ஆண்டு பிறந்தது. திருமணமும் நிகழ்ந்தது. பெரியம்மா விருப் பப்படியே அவர்கள் வளர்த்த இடையன்பாற் சொரி இர மச்சந்திரம்பிள்ளே பெண் புனிதவதி என்ற அம்மையைத் திருமணம் .ெ ச ய்து .ெ கா எண் ட ர். மனேவியோ கணவனே ப் பேணும் குனம் நலம் உடை யவர், மனே மாட்சிக்கான னே மாட்சியும் உடையவர். கணவன் மன மறிந்து நடப்பவர். சார்ந்தவரை ப் பேணும் அருள் குணம் உடையர், விருந்துபசரிப்பதில் பெருந்தன்மை உடையவர். மனித மாட்சியாவும், மனேவியின் மாட்சியைப் பொறுத்தது. மனேவிளக்காய் வந்த மனே விக்கு விளக்கமாக மக்கட்செல்வமும் கண் டார். கண்மணியெ னச் சொல்லும் நான்கு பெண்மணி களும் இரு ஆண்மகவும் பெற்ருர், பெற்ற மக்களால் தக்கார் எனச் சொல்லும், ஒரு பேறும் பெற்ருர், அறி வறிந்த மக்களாகவும் வெளிவர முற்பட்டார். 1940-ல் ரிஷிகேசம் முதல் தென்குமரிவரை திருமுறைத் தலங் களே மூன்றுமாத யாத்திரை சென்று குடும்பத்துடன் வழிபாடு செய்துவந்தார். வெளிநாடு சென்று கதிர் காமம், திருக்கோணமலே, திருக்கேதீச்சுரம் முதலிய தலங்களையும் வழிபட்டுள்ளார். அறிஞர் கூட்டுறவு : எங்கள் இருவர்க்கும் குரு வாய் விளங்கியவர் நகராமலே வித்துவஜன சேகரர் நா. இராமலிங்கம் பிள்ளே அவர்களே. இளமைப்படிப்பு கற்றதோடு சாத்திரப்படிப்பையும் அவரிடமே கற்றுக் கொண்டார். அவரை அடிக்கடி தம் இல் லத்திற்கு