பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


wi வரவழைத்து அரிய பெரிய கருத்துக்களைக் கேட்டுத் துய்ப்பார். தமிழை அவர் மறந்தாலும் அவ்ர் "நா’ மறந்ததில்ஃப். சிவபூசை செய்யும் தவநெறிக்குள் செலுத்தியவதும் அவரே கல்விக்கு வழித்துனே யா யிருந்த அவரே சிவநெறி பெறும் அருஞ் செல்வத்துக் கும் துனேய பயிருந்தார். த்தகையவர்க்கும் வாழ்க்கை வண்டியில் திருப்புக் கருவியாக ஓர் அறிவுடைச் சான் ருேன் தேவை. இவ்வகையில் இவர்க்குத் துணையாய் விளங்கியவர்கள் R. P. சேதுப்பிள்ளே, சுவாமி விபுலா நந்தர், கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை M. A. M. ப. காஞ்சீ புரம் முத்து. சு. மானிக்க வாசகத் தம்பிரான், திருப் பராய்த்துறை சித்பவானந்த சுவாமிகள் முதலியோர் ஆவர். வித்துவான் திருமுறை ஆராய்ச்சிக் கலேஞர் உயர்திரு. க. வெள்ளைவாரணனுர் அவர்கள் தமிழ் சமயத்துறையிலும் ஆர்வம் ஊட்டுபவர். மாணவ நிலையிலிருந்த நட்பு இன்னும் மாறவில்லே. தொண்டு : பிறந்த ஊர் பொன்னங்கே i யி ல். வளர்ந்த ஊர் சி. ச. த் தமங்கலம், பெரு வாழ்வளித்த ஊர் ஒரத்துசர், உறைவிடமாகக் .ெ க | ண் ட தோ தில்லேப்பதி. தில்லைப்பெருமான் எல்லேயிலிருந்து அவர் திருவருளேப் பெறும் நோக்குடன் அப்பதியில் ஒரு வீடு வாங்கினர் அகற்குத் திருவருளகம் என்று பெயரிட் டார். மற்றவர் போல ஆடம்பரத்திற்காகத் தில்லேயில் தங்கவில்லே. மனிதப்பிறவி எடுத்தது தில்லேத் தரிசனத் திற்காகவே என்ற நாவரசர் வழியில் நடப்பவர். செல் வத்துப் பயன் ஈதலே என்பதுணர்ந்து இல்லோர்க்கு ஈந்தும். இறைபணி, தமிழ்ப்பணி புரிந்தும், புலவர்களைப் போற்றியும், செழுங்கிளே தாங்கியும் செல்வத்திற்கே பெருமை தந்துள்ளார். ஒரத்துார். பரதூர், சிதம்பரம் முதலிய தலங்களில் சிவபூசை கட்டளை முன்னேர்