பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ඞ_ காரைக்காலம்மையார் அருளிச் செய்த அற்புதத் திருவந்தாதி திருச்சிற்றம்பலம் பிறந்து மொழி பயின்ற பின்னெல்லாங் காதல் சிறந்துநின் சேவடியே சேர்ந்தேன்-நிறந்திகழும் மைஞ்ஞான்ற கண்டத்து வானேர் பெருமானே எஞ்ஞான்று தீர்ப்ப திடர். (1) இ-ள்: (நீல) நிறமுடையதாய் வி ள ங் கு ம் நஞ்சக்கறை தங்கிய திருமிடற்றினேயுடைய தேவர் பிரானே, (எளியேன் இவ்வுலகில் மகவாய்ப்) பிறந்து மொழியினேப் பயின்று பேசத்தொடங்கியகாலம் முதற் கொண்டு (இறைவனுகிய நின்பால்) அன்பிற்ை சிறந்து நின் திருவடிகளேயே (மனமொழிமெய்களால்) இடைவிடாது எண்ணிப்போற்றி வழிபடுகின்றேன். எனது (பிறவித்) துன்பத்தைத் தீர்த்தருள்வது எப்போது? எ-று, காரைக் காலம்மையார் மணலாற் சிறுவீடு கட்டி விளையாடும் தம் இளம்பருவத்திலேயே சிவபெருமான் திருவடிகளுக்குத் தொண்டுபட்டொழுகும் பேரன்