பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


33 இ.ள் : பூங்கொம்பு போல்வாராகிய உ ைம யம்மையாரை ஒரு பாகத்திற் கொண்ட அழகனுகிய இறைவனது பவளம் போலும் செந்நிறம் வாய்ந்த திரு மேனியானது, (தனது இயல்பாகிய) முன்னேய நிலேயில் செம்பொன்மலை போன்று பேரொளியுடை யதாய்த் தி க மு. ம். அத் திரு மேனியின்மேல் வெண்ணிறு பூசப்பெற்ருல் அதுவே மீட்டும் அழகிய வெள்ளிய மலேயினேப் போன்று விளங்கும். எ-று. கொம்பு - பூங்கொம்பு போல்வாராகிய உமா தேவியார்; உவம ஆகுபெயர். பவளமேனி என்றது, நிறம்பற்றிய உவமை; செம்பொன் அணிவரையே போலும் என்றது, நிறத்துடன் ஒளியுடைமையும் ஒருங்கு கருதியதாதலின் உவமைக்குவமை யன்றென வுனர் க. மறித்து - மீண்டும், மறித்து மடநெஞ்சே வாயாலு சொல்லிக் குறித்துத் தொழுதொண்டர் பாதம் - குறித் தொருவர் கொள்ளாத திங்கட் குறுங்கண்ணி கொண்டார் மாட் டுள்ளாதார் கூட்டம் ஒருவு. (40) இ-ள் : இ ள ைம பொருந்திய நெஞ்சமே, (உலகப் பொருளிற் செல்லும் அவா ைவ) மீ ட் டு, இறைவனுக்குத் தொண்டு பூ ண் ட மெய்யடியார் களின் திருவடிகளைக் குறிக்கொண்டு தியானித்து வாயினுலும் போற்றி வ ைங்கி வழிபடுவாயாக. ஒரு வராலும் விரும்பி மேற்கொள்ள முடியாத நிலையில் தானே தனது இச்சையால் கொண்ட திருவருளின் விளைவாகிய திருமேனியிலே திங்களே முடிமாலேயாக