பக்கம்:அலை தந்த ஆறுதல்.pdf/98

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ரி. |M.

தேசிங்கு ஆண் செஞ்சியில் பிறந்தவர் (3-5-1935) இந்தச் செந்தமிழ்ச் செல்வர். கண் டா ச் சி பு மு. ம் தி ரு வண்ணாமலையும் இ ந் த இலக்கியப் பொழில் கற்ற இடங் கள். பைந்தமிழ் வளர்க் of கும் பச்சையப்பன் 1. ல் இா F. ப் היהם - “ח וו An ம ற வ ரு ள் ஒருவா. ேே. ... 5...T த் தமிழில் o o பி.ஏ.ஆனர்சு. அங்கு முதல் வகுப்பில் தேறிய ல்வர், குறுந்தொகை’ பற்றிய ಸಿ. 1963-se 蠶 :: சேரநாட்டு சந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பற்றிய ஆய்வுரைக்கு 1970-ல் டாக்டர்(பிஎச்.டி.,) பட்டமும் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் இவர் பெற்ற சிறப்புகள், நல்ல நடை கொண், இந்த் நாகரீகர் பேர் சொல்ல நாளும் மாணவர் படை உண்டு நாட்டில் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் விரிவுரையாள ராகத் தேர்ந்தவர் பேராசிரியராகத் துறைத் தலைவராகச சிறந்திருக்கிறார். முன்னால் தமிழ்க ஆளு ருக்குத் தமிழை முறையாகப் பயிற்றுவித்த ஆசிரியர், Дѣдъ முற்றிய புலமையாளர். தற்போது தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்தின் துணை வேந்திருமாவார்.

முப்பது நூல்கள் படைத்துள்ள இவர் ஒப்பருத் திறனுக்கும் உயர் தமிழ் அது .ே “தமிழ் இலக்கி: வரலாறு ஒன்றே சர்ன்று அண்மையில் வந்துள்ள அணி கலன். சங்க இலக்கியம் சில் பார்வைகள் ஆங்கிலத்தில் ஒரு நூல் சங்ககால மகளிர் நிலை பற்றிய ஆராய்ச்சி. “இலக்கிய அணிகள்’ என்ற நூல் தமிழக் அரசின் இரண் டாயிரம் உரூபா முதல் பரிசை_பெற்றது. படித்துப் பல

பட்டம் பெற்ற இந்த்ப் பைந்தமிழ் வேந்தர்க்குப் பலரும் கொடுத்துள்ள புகழ் மகுடங்கிள் புலவரேறு (குன்றக்குடி

தினம்) செஞ்சொற்புலவர் (தமிழ்நாடு நல்வழி நிலையம்) சங்கநூற் செல்வர் (தொண்டை மண்டல ஆதீனம்).

பெருந்தகை மு.வ.வின் செல்லப்பிள்ளை சி.பா. அவர் புகழ்பாடும் அருந்தமிழ்த்தும்பி; அயராது உழைக்கம் அருஞ்செயல் நம்பி ! லக்கியப் பேச்சில் இன்ப அருவி ! எடுத்தில் நல்ல இலக்கிப்ப் பிறவி ! - F. “ . இந்த ஈரெழுத்து ஒரு மெ ாழி, இளைஞர்க்குச் சொல்வது சிறக்கப் பாடுப் o, ! LIT o, -