பக்கம்:அவள் ஒரு கர்நாடகம்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2 கண்ணு துக்கத்தைத் தாங்க முடியாமல் வீட்டின் பின்கட்டுக்கு விரைந்த்ாள். கண்ணப்பனும் - அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவத்ற்காக கண்ணுவைப் பின்தொடர்ந்து சென்ருன். r எ வ் ள வு சமாதானம் சொல்லியும் க ண் ணு வின் அழுகை அடங்கவில்லை. "இந்த வீட்டில் இதற்கு | மேல் ஒரு வி நா டி கூட | இருக்கமுடியாது' என்ருள் 'கண்ணு. - - 'கண்ணு, உன்னுடைய முடிவுக்கு நான் உனக்கு முன்னடியே வந்து விட்டேன். ஆனல் எனக்குக் கொஞ்சம் அவகாச்ம் தேவைப்படுகிறது. அதை மட்டும் நீ எனக்கு அனுமதி கண்ணு, என் பெற்ருேர்கள் உன்னை மட்டும் பரி கசிக்கவில்லை. என்னையும் சேர்த்துத்தான் இழிவு படுத்து கிருர்கள். அதனுல் தான் கொஞ்சம் அவகாசம் தேவை என்கிறேன்: பொறுத்துப் பொறுத்துத்தான் என் கன்னங் கள் நிரந்தரமாகக் கறை படிந்து விட்டதே! இன்னும் தான் பொறுத்தால் என் கண்களே அவிந்து போளுல் கூடி ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.” இந்த நேரத்தில் மிகு அங்கே வந்தாள். ... "அக்கா, இந்தப் பிர்ச்சினையில் நீங்க்ள் என்னைச் சம்மந்தப்படுத்திப் பேசுவது சரியில்லை." இதற்கு கண்ன ஏதாவது விபரீதமான பதிலைக் கூறி விடுவாளோ 9 நினைத்து கண்ணப்பன்ே குறுக் கிட்டு விட்டான்.

மீனு, நம் வீட்டுப் பிரச் சி.னே உன் னை ப் பற்றியோ, கண்ணுவைப் பற்றியோ எழுந்ததல்ல; வெளிப் படையாகச் சொல்லுவதாஞல் அது என்னைச் சுற்றி வளைத்திருக்கும் பிரச்சினை. நான்தான் அதற்கு ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும். ஆனல் மீன நீ ஒன்றை மட்டும் மறந்து விடக்கூடாது. நீ இந்த வீட்டில் சிறிய மருமகளாக வருவதற்குக் கண்ணுதான் முக்கிய காரணம் என்பதை மட்டும் மறந்து விட்ாதே! : . -