பக்கம்:அ. மருதகாசி-பாடல்கள்.pdf/283

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
281

* rr6مياهه...... 6 IT-....... مللا سعد சஞ்சலம் தீர்க்கும் மருந்து-அது சாந்தியும் நிம்மதியும் தரும் விருந்து! பஞ்சம் பசிப்பிணியால் தவிப்பவர்க்கு-இனி அஞ்சேல் என அபயம் அளிக்கும்! நெஞ்சத் துயர் சுமையால் துடிப்பவர்க்கு அது நீங்காத அமைதியைக் கொடுக்கும். (சஞ்சலம்) சாவின் மடியில் தான் கவலையில்லை. செத்தும் சாகாமல் வாழும் இந்த நிலமையில்லை! வாழ்வுமில்லை.சாவில் தாழ்வுமில்லை! நானுமில்லை-அங்கே நீயுமில்லை-! (சஞ்சலம்) அழுக்கு.......அழுக்கு......உள்ளே அழுக்கிருக்க வெளியழுக்கை விலக்க நினைப்பது ஏன் மட நெஞ்சமே-உற்று நினைத்துப் பார் நீ இதைக் கொஞ்சமே! குள்ள நரித்தனக் கள்ளம் கபடங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கோடியுண்டு-அதை வெள்ளைத்துணியாலும் வெல்லம் போல்சொல்லாலுக் மூடி மறைப்பவர்கள் உண்டு-அந்த மனிதர் அழுக்கை எண்ணிப்பாரு-அதை அகற்ற நல்லவழி கூறு! - 1D.CŞ35-17