பக்கம்:அ. மருதகாசி-பாடல்கள்.pdf/315

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
iii
சமூகம்
அறிவுக்கு விருந்தாகும்
205
பாடுபட்டுத்
241-242
அறிவிருக்கும்
206
புதிய வாழ்வு
243
அறிவிருந்தும்
229
பொல்லாத
221-222
அழகான
249-250
மந்தரையின்
197-198
ஆசையைக்
216
மதியாதார்
201
ஆனந்தமாய்
218-219
மண்ணிலே பொன்
204
இன்னொருவர்
191
வணக்கம் வணக்கம்
227
இதுதான்
207-208
வாழ்வு உயர
220
இருந்தும் இல்லாத
225
வாழ்க நமது
246-247
உள்ளொன்று
213
விந்தையிலும்
217
உருளும் பணம்
214-215
விளக்கினை பழம்
248
எல்லாம் திரை
209
வெள்ளி பணத்துக்கும்
234
எளியோர்க்கு
212
ஜரிகை பட்டு
232-233
எங்குமே சுத்துவோம்
228
ஜிங்காலே ஜிங்காலே
224
ஒயிங்கு
192-193
கண்ணை
199-200
தத்துவம்
கண்ணைப்
244-245
அன்பினாலே
255
காட்டு மல்லி
194
அடிக்கிற கைதான்
258
காலணா
202-203
ஆத்திலே
256-257
கொஞ்சிக்
195-1 96
இன்பமோ
278-279
சத்தியம்
187-188
இறந்த கால
280
சமாதானமே
216
உபகாரம்
266
சாமி சாமி என்று
239-240
உம் சாவு
281-282
சுய நலம்
230-231
என்னைத்
263
சொன்னாலும்
215
எங்கே
276-277
நம்ம சரக்கு
211
ஏ மனிதா
270-271
நான் சொல்லும்
235-236
காசு பணம்
283
திரு விளக்கு
223
கொஞ்சும் மொழி
287
பாலுந்தேனும்
189-190
சமரசம் உலாவும்
254
பார்க்காத
237-238