பக்கம்:ஆட்சி சொற்கள் அகராதி.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி 5


Aerodrome : வானூர்தி நிலையம்; வானூர்தித் தளம்; விமான நிலையம்

Aerogram : கம்பில்லாத் தந்திச் செய்தி; வானூர்தி வழி அஞ்சல்

Aerometer : காற்று அளவி

Aeronautical Education and Training : வானூர்தி இயல் கல்வியும் பயிற்சியும்

Aeronautics : வானூர்தி இயல்; வானூர்திக் கலை

Aeroplane : வானூர்தி

Affiliated : இணைக்கப்பெற்ற: சேர்க்கப்பெற்ற

Affiliation fee : இணைப்புக் கட்டணம்

After-care Home : பிற்காப்பகம்

Afternoon (P.M.) : பிற்பகல் (பி.ப.)

Agency : முகவர் நிலை

Agent : முகவர்

Agent General : தலைமை முகவர்

Aggregate value : மொத்த மதிப்பு; திரண்ட மதிப்பு

Agreed Pattern of Staff : இசைவளிக்கப் பெற்ற மாதிரிக்குரிய பணியாளர் தொகுதி

Agreement and contract : உடன்படிக்கையும் ஒப்பந்தமும்

Agreement Bond : உடன்படிக்கைப் பிணைமுதி

Agreement with Government : அரசுடன் இணக்கம்; அரசுடன் உடன்படிக்கை

Agricultural Assistant : வேளாண்மை உதவியாளர்

Agricultural Calendar : வேளாண் விவர அட்டவணை

Agricultural College : வேளாண் கல்லூரி

Agricultural Credit Society : வேளாண் கடன் வழங்கும் சங்கம்

Agricultural Demonstration : வேளாண் செயல்முறை விளக்கம்

Agricultural Depot : வேளாண் கிடங்கு

Agricultural Economics : வேளாண் பொருளியல்

Agricultural Experiments : வேளாண் ஆராய்வுகள்

Agricultural Implements : வேளாண் கருவிகள்

Agricultural Income : வேளாண் வருமானம்

Agricultural Income Tax Officer : வேளாண்மை வருமானவரி அலுவலர்

Agricultural Journal : வேளாண் செய்தியிதழ்

Agricultural Labour : வேளாண் தொழிலாளர்