பக்கம்:ஆட்சி சொற்கள் அகராதி.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

30 புலமை வேங்கடாசலம்


Copy Right : பதிப்புரிமை

Corporate Body : கூட்டாண்மை அமைப்பு

Corporate Responsibility : கூட்டாண்மைப் பொறுப்பு

Corporation : மாநகராட்சி; மாநகராட்சி மன்றம்; கழகம்

Corporation of Chennai : சென்னை மாநகராட்சி

Corporation Tax : மாநகராட்சி வரி

Corps : படைப் பிரிவு; தனிப் பணிக்குழு

Corrected Copy : திருத்திய படி

Correlation Statement : ஒப்புமை தொடர்பு விவரப் பட்டியல்

Correspondent Course : அஞ்சல் வழிக் கல்வி

Corresponding Period : ஒத்திசைவான காலம்

Corresponding Post : ஒத்த பணியிடம்

Cost Accountant : விலை மதிப்பீட்டுக் கணக்கர்

Cost Analysis : செலவுப் பகுப்பாய்வு

Cost of Maintenance : பேணுகைச் செலவு

Cost of Production : உற்பத்திச் செலவு; ஆக்கச் செலவு

Cost Price : அடக்க விலை ; கொள் விலை

Co-tenant : உடன் குடியிருப்பவர்; உடன் குத்தகையாளர்; சக குத்தகையாளர்

Cottage Industry : குடிசைத் தொழில் Cotton Waste: கழிவுப் பஞ்சு; பஞ்சுக் கழிவு

Councillor : மன்ற உறுப்பினர்

Council of Ministers : அமைச்சரவை

Council of States : மாநிலங்கள் அவை

Council Rules : மன்ற விதிகள்

Counter Affidavit : எதிர் ஆணையுறுதி ஆவணம்

Counter Claim : எதிர் கோரூரிக்கை

Counterfeit Note : கள்ளத்தாள் நாணயம்

Counterfoil : அடிச்சீட்டு; மறுபாதி

Countermand : எதிரான ஆணை

Counter part : ஒத்த பகுதி ; ஒத்த நிலையினர்

Counter petition : எதிர் மனு

Counter Petitioner : எதிர் மனுச் செய்பவர்

Counter-Sign; Counter Signature : மேல் ஒப்பமிடு; மேல் ஒப்பம்

Countersigning Officer : மேலொப்பமிடும் அலுவலர்