பக்கம்:ஆண் சிங்கம்.pdf/137

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆண் சிங்கம்

அவர் கேட்டவற்றை எழுத்தாளர் கொடுக்கத் தான் செய்தார்.

யார் யாரோ புதுசு புதுசாகப் பத்திரிகை ஆரம் பித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள்.

நடத்தும் பத்திரிகையை நிறுத்திவிட மனமில்லாத எவராவது விடாது பிழைப்பை நடத்திக் கொண்டு தான் இருந்தார்கள்.

எப்பவாவது எவராவது விசேஷ மலர் வெளியிட் டுக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள்

அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஞானப்பிரகாசம் தெரிந் தவராய், வேண்டிய மனிதர் ஆகத்தான் இருந் தார்.

§o

سمعتي

அவர்கள் நேரிலே கண்டு கேட்டார்கள். ஆள் அனுப்பிக் கேட்டார்கள். தபால் மூலம் கேட்டார் கள்.

வேண்டியவற்றைப் பெற்ருர்கள். ஏனெனில் எல்லோருக்கும் ரொம்ப வேண்டியவர் ஆக விளங்கி னர் எழுத்தாளர் ஞானப்பிரகாசம்.

காலம் ஓடியது.

பத்திரிகைகள் பிறந்தன. தவழ்ந்தன. நடந் தன. படுத்தன. சில எழுந்து நின்றன. பல தோன் றின- ஞானப்பிரகாசம் எழுதிக் கொண்டேயிருந் தார்.

அவர் எழுத்தாளர் இல்லையா? ஆகலே, அவர் சுத்த சோம்பேறியாகவும் இருந்தார். இதில் அதிச யம் எதுவுமில்லை.

அவர் எழுத்தைப் பிழைப்பாக ஏற்றிருந்தார். ஆதலின் அவர் பிழைப்பு ஒழுங்காக_நடக்கவில்லை, அவரது பொருளாதாரம் படுவறட்சி என்ற அந் தஸ்தை எட்டியது. அவர் எண்ணிப் பார்த்தார். கதை கட்டுரைகள் அனுப்பிக் காசு பெற முயன்ருர், வெளியான கதைகளுக்குப் பணம் தருவதாகச் சொல்லி

  1. 35