பக்கம்:ஆய்வுக் கட்டுரைகள்.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பேழையும் 1 5

'அழல் மண்டிற்றே’’’

  • எனத் தீயும் தழலும் எரியும் அழலும் ஒளிதந்து கொண்டிருக்க, * எரி அங்கி வானவன்'

என அங்கி எரியோடு இணைந்து செருகிக் கொண்டது. 'அறம் புரி மாந்தர்'

'தருமம் சாற்றும்'

என அறத்தொடு தருமமும் நடந்தது. 'வாழ்த்துவாள் தேவ மகள்'"

'மங்கலத்து ஆசிரியர்' * வாழ்த்துக்கும் ஆசி கிடைத்தது. 'இன்புறு தங்கணவர்

'போகம் செய் பூமி' என இன்பத்தோடு போகம் துய்க்க,

“மணம் தரு பொழிலே'

'அகிலும் துகிலும் ஆரமும் வாசமும்

மணம் மணக்கும் போதே வாசம் வீசிற்று.

'மங்குல் வானத்து

12. : வஞ்சினம் : 56

z *

I 3. ; : * * > : 49 1 4. . . . புறஞ்சேரி : 195

1 5. , , . நாடுகாண் ; 163 1 6. , , ; வாழ்த்து . 12-4

1 7. , , ; கடல் : 1.25

18. , துன்பம் : 34

19. , , ; கனா : 62

& 0. , கானல் : 6-1

  • 1. , , , ஊர் : 108

2

2. , , நாடு : 15.2