பக்கம்:ஆய்வுப் பேழை.pdf/158

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

F

151

of | | | || | || 1. த. க்கேட்டார் என்று கல்வெட்டுத் தெளிவாகக்

- 1 கி ,

டி.டி ை . பி. 1ா புராணம்

ஆ.ப, ம . நம்பி 30 என்பது சுந்தரரைக் குறிக்கும். சு வாாற்றைக் கூறும் புராணம் ஆளுடைய நம்பி பா .ா எனப்பெற்றதுபோலும், சேக்கிழார் பெரிய ,தில் தடுத்தாட்கொண்ட புராணம், கழறிற் றறிவார் பl , துயர் கோன்கலிக்காமர் புராணம், வெள்ளானேச் . .ான்ற நான்கு பகுதிகளில் சுந்தரர் வரலாற்றை ா வாகப் பாடியுள்ளார், ஆகவே பெரிய புராணத்தில் இப்பகுதிகளேயே ஆளுடைய நம்பி ரீ புராணம் என் ா பாலும். இதனேக் குறித்துப் பெரியபுராண ஆராய்ச்சி’

நூலில் கூறியது பின்வருமாறு:

மக்கள் கேட்கத் தக்க நிலையிலும் கோயிலில் விளக்க ாக வாசிக்கத்தக்க முறையிலும் சுந்தரர் வரலாற்றைக் 1. பவது பெரியபுராணம் ஒன்றேயாகும்; மேலும் சுந்தரர் ா க றம் வடமொழி நூலோ, வேறு தமிழ் நூலோ. . மு.ாக்கு முன் இருந்தது என்று கூறச் சான்றில்லே: டி . திருவொற்றியூர்க் கோயிலில் படிக்கப்பட்டது 14. 1. முயர் செய்த பெரிய புராணத்துள் அடங்கிய சுந்தரர்

பாகவே யிருத்தல் வேண்டும்”.

மகிழடி கே வை

தரர் புவியுட் சிவலோகம் போலத் திகழும் திருவொற் யரை அடைந்தார்; திருக்கயிலையினின்று அதிந்திதையார்

பகாங்- S S S S S S S S S S S S STS TT S TTSTS

() S. 1. 1. Vol IV 397; 73 of 1890 39 Gobi i frih ஆலோத்துங்கனுடைய திருவாரூர்க் கல்லெழுத்தும் சுந்தரரை

அவருக ! ய நம்பி என்று கூறுகிறது.

கழறிற்றறிவார்-சேரமான் பெருமாள் நாயர்ை.

101. இராசமாணிக்கர்ை, M.A., Ph.D.