பக்கம்:ஆரணிய காண்ட ஆய்வு.pdf/221

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சுந்தர சண்முகனார் () 219

கொள்ளலாமா? ஈண்டு என்பதற்கு விரைந்து செல்லுதல் என்னும் பொருளும் உண்டு.

'இடுக்கண் களைதற்கு ஈண்டெனப் போக்கி"

சிலம்பு - 13:101) என்னும் பகுதி காண்க. போகிறேன் என்பதற்கு வருகிறேன் என்று கூறும் எதிர்மறையான வழக்காறும் எண்ணத்தக்கது.

ஆசை வேலை

யானைக்கு மதம் வழிவதுபோல் வியர்வை தோன்றிய மேனியுடன், அன்பாகிய அலைபுரளும் ஆசையாகிய கடலானான் அவன்:

வெற்பிடை மதம்என வியர்க்கும் மேனியன்

அற்பினின் திரைபுரள் ஆசை வேலையன்' (26) வெற்பு = மலைபோன்ற யானை, ஆசை = காமம், வேலை = கடல். ஏதாவது ஒரு மன எழுச்சி தோன்றின் வியர்ப்ப துண்டு. கடல் அனைய காமம் உடையவனாம். ஈண்டு,

'யாதனின் பிரிவாம் மடங்தை

காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே' (166:9,10) என்னும் நற்றிணைப் பாடலும் பெரிய புராணத்தில் உள்ள

'ஏர்பரவை இடைப்பட்ட என்ஆசை எழுபரவை’ (294) என்னும் பாடல் பகுதியும் பெண்ணாசையைக் கடல் எனக்

குறிப்பிட்டிருப்பது காண்க. பரவை = கடல்.

மேலும் கூறுவான். இவளது அழகு முழுவதையும் நுகர எனது முக்கோடி ஆயுவும் போதுமோ இருபது கண் களும் போதுமோ” என்கிறான்.