பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/165

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


யதேச்சாதிகாரம் , Despotism. யதேச்சாதிகாரி . ЈDespot. usi - Jews. Prsa seputà - Military Ser "WiGE, - rrejoirot - Resignation. ராஜீய சர்வாதிகார்ம் - Political Sovereignty. M, to - Writ. ragusaradovih - Regionalism. •og pop - List System. வகுப்புவாரித் தனித்தொகுதி - Separate Communal Electorate, artbeth - Clan. - வயது அளவின் நிர்ணயம் - Fixing of Age Limit. வரையறுக்கப்பட்ட மு. டியா ட் சி . Limited Monarchy, . வரையறையற்ற முடியாட்சி . Abso lute Monarchy. - assors - Power State. . வலிமைக் கொள்கை . Theory of Force. - . . . . . வாக்காளர் - Woters, வாக்குச் சுதந்திரம் Speech. . . . sirësiswa - Suffrage, . . suri &#cou - Hereditary Right. விகிதாசார ஒற்றை ஒட்டு மாற்று முறைProportional Representation by single Transferable Vote. விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறை - Proportional Representative System. sa srærrià - Proportion. - sorrorá stSaoir - Enquiry Com mission. ஜனகாயகக் • Freedom 0് ഞഥാ 178 அரசியற் சொற்கள் agurur rë sisih - Trade Associa tion. . . . . . . . ஜனசம்மதம் பெற்ற சர்வாதிகாரம் Popular Sovereignty, , ger i sr@s@ asou - Representative Assembly. * , æe fl - Democratić Party. o ஜனநாயகம் - Democracy. gerisrius gpi, ur* - Constitutional Monarchy. - * . . . ; ஜனநாயக ஸ்மஸ்க வாதம் - Demo cratic Totalitarianism. . agriyar (pop - List System, ez rá 4 - Provision. . rcosa, zu -glist - Local self-Gov-* ernment, . . . . . ஸ்தலத் தொகுதிப் பிரசிதிே முறை. | Territorial Representation, 'siso daruar selo - Local Self Government. ‘. . . ." . spiërs;ør eżisió - Welfare Association. . . . . - Totalitarian. State. . a r * , r & J A - Commonwealth Empire. : : " asso a menu - Civil Right. casas gara - Civil Service. லெக்ரெட ஜெனரல் Secretary General. . ஹேக் சமாஸ்க் கோர்ட்டு : H. International Arbitrat Court. . . . . . . . aaa aa - Welfare Fund.