பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

உள்ளுறை பதிப்புரை iv முன்னுரை vi முகவுர்ை r - iX அத்தியாயம் 1, அரசின் உற்பத்தி - ... 1 2. அரசின் வளர்ச்சி வரலாறு - `... 13 3. தற்கால அரசின் சிறப்பியல்புகள் ... 21 4. அரசின் சர்வாதிகாரம் . ... 29 5. பிரஜைகளின் உரிமைகள் ..., 34 6. சுயேச்சையும் சமத்துவமும் r ... 39 7. அரசின் நோக்கங்களும் செய்கைகளும் ... 44 8. அரசாங்கத்தின் வகைகள் ... 50 9. அரசியல் திட்டங்களின் வகை ... ... 57 10. அரசாங்க அமைப்பு-1 கிர்வாகம் - ... 63 11. அரசாங்க அமைப்பு-11 சட்டசபை ... 73 12. அரசாங்க அமைப்பு-II திே ஸ்தாபனம் ... , 85 13. பொது கிர்வாக வேலையும் விவில் ஸர்விஸ்சம் ... 95 14. ஸ்தல ஸ்தாபன ஆட்சி . - - ... 100 15. பொது மக்களின் பொறுப்பு-1 பொது ஜன . - - அபிப்பிராயம் ... 108 16. பொது மக்களின் பொறுப்பு-11 வாக்குரிமை ... 113 17. பொது மக்களின் பொறுப்பு-I பிரதிநிதித்துவம் ... 118 18. அரசியற் கட்சிகள் - ... 131 19. சர்வதேச நேசமும் உலக அரசும் -. ... 141 அரசியற் சொற்கள் - . ... 149

  • Glossary - ... 154