பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/96

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

لافاته அரசியல் நூல் கமிட்டிக்கு ஒவ்வாமல் இருந்தாலுங்கூட, சர்ச்சைசெய்து முடிவு கட்டியாகவேண்டும் என்று அக்கமிட்டியை நிர்ப்பக் தம் செய்வதே முறை என்பது சமீப காலத்துச் சட்ட சபைச் சீர்திருத்த இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய நோக்கமாகும். .." சட்டசபை விவாதத்தைப் பற்றி இன்னும் ஒரு சிக்க லர்ன பிரச்னை உண்டு. வன்மை படைத்த சில சிறுபான் - - மைக் கட்சியினர் சாத்தியமானபோது குலோஷர் முட்டுக் கட்டைகள் போடலாம். கியாய அலலது மான விவாதத்திற்கு ஏற்பட்ட விதிகளைச் 35–L–TULI - - * - - - “. விவாத முடிவு சிறிதும் பொறுப்புணர்ச்சியின்றி ఎar - - முறையில் மேற்கொண்டு விதண்டாவாதம் செய்வதால், பெரும்பான்மைக் கட்சியோ அல்லது அதி காரம் வகித்துவரும் கட்சியோ தன் திட்டப்படி அரசியல் வேலைகளை நிறைவேற்றி வைக்க முடியாமல் போகிறது. இதனால் சிலசமயம் சட்ட கிரூபணவேலையைச் சர்க்கார் வெகு அவசரமாய்ச் செய்யும்படி கேர்வதுடன், சில முக்கிய மசோதாக்களேயும் பரிசீலனைக்குக் கொண்டுவரா மலே தள்ளிப்போட வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டு விடு கிறது. இம்மாதிரியான கஷ்டங்கள் நேரிடாமல் இருக்க ஒரு குறித்த தேதியிலேயோ அல்லது அதற்கு முன்பேயோ விவாதம் முடிவு பெற்று விவாத விஷயத்தைப் பற்றி ஒட்டு எடுத்தாக வேண்டும் என்று பல நாட்டுச் சட்டசபைகள் நியதி ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கின்றன. இம்முறைக்கு, குலோஷர் அல்லது கட்டாய விவாத முடிவு என்று பெயர். எப்பொழுது, எவ்வளவுமுறை சட்டசபைகளைக் கூட்ட லாம் என்பதைப்பற்றிய விதிகள் அரசியல் திட்டத்திலேயே குறிக்கப் பெற்றிருக்கலாம். கிர்வாக் அதி 'ர், காரிகளின் உசிதப்படி விசேஷக் கூட்டங் 鞅。• سگ. - - - స్ప్లే " களும் கூட்டப்பெறலாம். வருஷங்தோறும் குறித்த காலங்களில் சட்டசபை கூடுவதே "இக்கால் ஜனநாயக அரசுகளில் நடைபெறும் பொதுவான சாதாரணமாக சபை கூடும் தேதியையும் ஒழிவுகாலங் 84