பக்கம்:ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்.pdf/56

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
பொருள் குறிப்பு அகரவரிசை

ஆட்டோ ஸ்கிமிட் 23
அமுண்ட்சன்
ஆர்க்டிக், இயற்கை வளம் 10-11
இருப்பிடம் 8
உயிர்கள் 11-14
உரிமை நாடுகள் 15
ஒளிகள் 8, 43
கனிவளம் 38
கல்ப் நீரோட்டம் 40
சுற்றுலாப் பகுதிகள் 37
தட்பவெப்ப நிலை 8, 9
பனியாறுகள் 9
பெரிங் நீர்வழி இணைப்பு 38
புயல்கள் 10
மக்கள் 14-15
முக்கிய மையங்கள் 15
வழிகள் 15
வானிலை அடுக்களை 40
அணுகு வழிகள் 38
ஆராய்ச்சி 17-24
ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்,
ஆராய்ச்சி 6-7
இருப்பிடம் 1, 2
உப்பு 4
கண்கொள்ளாக் காட்சி 5
காந்தப்புலம் 41
படிவுகள் 2
பரப்பு 1
பள்ளத்தாக்கு 40
பனிக்கட்டி 3
புயல்கள் 2
நீரோட்டங்கள் 5
ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் மலைத்தொடர்கள் 4
விமான வழிகள் 6
வியத்தகு நிகழ்ச்சிகள் 42-44
வெப்பநிலை 2
எட்வர்டு மேரி 20
எலிகா கெண்ட கேனி 21
எஸ்கிமோக்கள், அரசு 35-36
இயல்புகள் 30-31
இல்லங்கள் 33-34
உணவு 32-33
சொல்லின் பொருள் 30
தொழில் 31
பழக்க வழக்கங்கள் 34-35
போக்குவரத்து 34
வாழும்இடங்கள் 30
ஏத்தபாஸ்கன் இந்தியர்கள் 44
குக் 20, 22
கிரீலி 21
கார்ல்சன் 19
பயர்டு 22
பனிவெளிப் பாசறை 25-29
பயன்கள் 27-29
பயோட்போரிசவ் 39
பியரி 21
பெத்தியாஸ் 17
பேரண்டஸ் 19
புரோபிஷர் 18
வில்கிட்ஸ்கி 22
வில்கின்ஸ் 23
ராஸ்முன் 22
ஜான் டேவிஸ் 18
ஜான் பிராங்கிளின் 20