பக்கம்:ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
கருவி நூல்கள்
Encylopedia


1. Everyman’s Encylopedia, 3rd Edition.

2. The New Universal Encylopedia.

3. The Modern Marvels Encylopedia.

Books

1. பௌதிகப் புவியியலும் புவியமைப்பிலும், எல்.டி. ஸ்டாம்ப், 1957. தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம்.

2. Antarctica, 1959, V. Lebedev, FLPH, Moscow.

3. Physical Geography, P. Lake, 1958, Cambridge University Press

4. The Ocean, F. 0. Ommanay, 1961, Oxford University.

5. Principles of Physical Geography, A. Das Gupta and A. N. Kapoor, 1977, S. Chand and Company.

Articles

1. The Arctic is warming up. E.R. Yarham, 19—3-61, The Sunday Standard.

2. Soviet Arctic Explorers-Jan. 63, Soviet Land.

3. Land of Ice and Fire - UNESCO, 6-6-65, The sunday Standard.

4. Polar Exercise - M. Shafiulleh Khan, The Hindu

5. This is Life in Arctic-Wakefield Jones, 13-6-65, The Sunday Standard.