பக்கம்:ஆற்றல் மிகுந்த அருங்கவிஞர்.pdf/92

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


. گڼس. مم ش (:س. ه .!يي ٫ مو ~ 2 { $$$$$çಿಭಜಕ"$$$r 657 போல் உள்ளமும் தொண்டுத் திருச்செயலும் வன்றே தெரியாத எத்தனையோ அமைச்சர்களை முன்பு மிகக் கண்டோம்! மூன்றிலொன்றை § இன்று கண்டோம்! கண்கெட்டான் சூரியனைக் கண்டு வணங்குமா போல் ரெண்டுங் கெட்டாரெல்லாம் நீநிலத்தில் :۔۔۔ہ سنگم “تم مبہ لم ? - அமைச்சரின்று! கட்சியெனும் முற்றத்தில் காலத்தின் இரதத்தினிலே o

  • * مصة * - -ぶ 、 ぶ。零ぶ 蚤”。盆要 or * جریان میی தட்டிப் பறித்ததுதான சாாஅமைசசா

பதவிகளாம்!” டித்துவர்களின் மோசமான போக்குகள் குறித்து இடங்களில் சொற்சாட்டை சால் ஈட்டியாக அவர் வீசியுள்ள சுவைக்கப்பட வேண்டியவை ல்ல வெளுத்த தெல்லாம்! உண்டுடுத்திப் பவனிவரு வோரெல்லாம் மனிதரல்ல ஆலல்ல மரங்களெல்லாம்! அதனைப்போல அருங்கல்வி கற்றபுகழ் மாந்த ரெல்லாம் சாலபெரும் நல்லோரும் அல்ல! பல்லோர் சரியான முழுமூடக் கயவராகி ஏலமிடு பொருள்பேலே ஆனார் இன்று! என்னென்பேன்! இது பெரிய - வெட்கக்கேடு!