பக்கம்:ஆழ்வார்களின் ஆராஅமுது.pdf/332

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பின்னிணைப்பு-2 239. ஆலி (சோ. தி.) 3:7 ! கண்ணபுரம் (சோ. தி.) 8 (10) * {} சித்திரக்கூடம் (சோ. தி. 10 (10) {{} வித்துவக்கோடு (ம. தி.) 5 (10) }{} 3. திருமழிசையாழ்வார் தி. தே. நான். திருச். தொகை திருவங். விருத். - . அரங்கம் (சோ. தி.) 3, 30, 36, 21, 49, 50, 51, 52, 14 60 53, 54, 55, 93, 119 அல்லிக்கேணி (தொ. தி.) 35 ............ # அன்பில் (சோ. தி.) 35 . f ஊரகம் (தொ. தி.) 63, 64 2. எவ்வுள் (தொ. தி.) 36 . H கவித்தலம் (சோ. தி.) 50 ............ i குடந்தை (சோ. தி.) 36 56, 57, 58, 60, 61 6. குறுங்குடி (பா. தி.) 62 1. கூடல் (சோ. தி.) 39 ............ } கோட்டியூர் (பா. தி.) 34 l துவரை (வ. தி.) 71 ............ I பாடகம் (தொ.தி.) 63, 64 2. பாற்கடல் (வ. தி.) 3, 36 பேர்நகர் (சோ. தி.) 36 வெஃகா (தொ. தி.) 35 19 17, 18, 23, 28, 29, 11 48, 81, 92, 95 63, 64 笃