பக்கம்:ஆழ்வார்களின் ஆராஅமுது.pdf/334

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு-2 29 | ஆோவலூர் (ந. தி.) 77, 86 70 ......... 3 தஞ்சை (சோ. தி.) ...... 70 i தண்கால் பா. தி.} ......... 70 ......... i திருவிண்ணகர் (சோ. தி.) + ca No x + + + + ам 61, 62 2 நீர் மலை (தொ. தி.) ......... 46 * ●● { பாடகம் (தொ. தி.} ......... 94 30 2 பாற்கடல் (வ. தி.) 25 3, 28 1 : , 31 7 மாலிருஞ்சோலை 32, 6i (பா, தி.) ......... 46, 48, 54 6} 4 வெஃகா (தொ. தி. 77 ........ 26, 62, 64, 76 5 வேளுக்கை (தொ. தி.) ......... ......... 26, 34, 62 3 வேங்கடம் (வ. தி.) 26, 37, 25, 28, 33, 14, 26, 38 38, 39, 45, 46, 53, 30, 32, 39, 40, 68, 54, 72, 75 40, 45, 58, 7s, 77, 61, 62, 63, 82, 99 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 89 வைகுந்தம் (தி. தி) 68, 77 ......... 6} 3 குறிப்பு : சோ. தி: சோழநாட்டுத் திருப்பதி, பா. தி: பாண்டிநாட்டுத் திருப்பதி, ந. தி: நடுநாட்டுத் திருப்பதி; வ. தி: வடநாட்டுத் திருப்பதி; ம. தி: மலை நாட்டுத் திருப்பதி, தி. தி: திருநாட்டுத் திருப்பதி.