பக்கம்:ஆழ்வார்களின் ஆராஅமுது.pdf/337

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

2.94 令 捻 •. i 兹

| 恕交通&邸冷 1

11. 12. ஒரமோ ஆழ்வார்களின் ஆரா அமுது. மலை நாட்டுத் திருப்பதிகள்-13 வடக்குத் திசைப்பழங் வான்கீழ் தென்காசி குடக்குத் திசைகோழிக் கூடம்-கடற்கரையின் தெற்காகும் உள்ளெண் பதின்காதம் சேரநாட்டிற் கெல்லையென்ச் செப்பு.* திருவனந்தபுரம் திருவண்பரிச்ாரம் திருக்காட்கரை திருமுழிக்களம் திருப்புலியூர் திருச்செங்குன்றுார் திருநாவாய் 8. 9 10. i i. 12. 13. திருவல்லவாழ் திருவண்வண்டுர் திருவாட்டாறு திருவித்துவக்கோடு: திருக்கடித்தானம் திருவாறன்விளை நடுநாட்டுத் திருப்பதிகள்-2 திருவயிந்திபுரம் திருக்கச்சி. அத்திகிரி திருஅட்டபுயகரம் திருத்தண்கா திருவேளுக்கை திருப்பாடகம் திருந்ரகம் திருநிலாத்துண்டம் திருவூரகம் திருவெஃகா திருக்காரகம் திருக்கார்வானம் திருக்கள்வனூர் 2. திருக்கோவலூர் தொண்டை நாட்டுத் திருப்பதிகள்-22 மேற்குப் பவளமலை வேங்கட நேர்வடக்காம் ஆர்க்கும் உவரி_அணிகிழக்குப்-பார்க்குளுயர் தெற்குப்பினாகி திகழிருப தின்காதம் கற்றிொண்டை நர்ட்ென்வே காட்டு' 13. 14. 15. 15, 17. 18. iS). 20. 21. 22. திருப்பவளவண்ணம் திருபரமேச்சுர விண்னகரம்: திருப்புட்குழி திருநின்றவூர் திருஎவ்வுளுர் திருநீர்மலை திருஇடஎந்தை திருக்கடல்மல்லை திருவல்லிக்கேணி திருக்கடிகை 4. ஓர் பழம் பாடல் 5. ஓர் பழம் பாடல்