பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஜகசக்தன் . 登 ஒதுத்து இனக்கங்கள் புக்க அவரைச் திலேத்தி உபசாசம் பணிசெய்து வழிகடந்த தவழுலகில்யர் சிக்தர் தேன்தித் தேள்ளமூதர்லமுதுண்டேன் செவிலிதக் தேவிட்டு விப்பாய், மன் சிந்த திருக்காத்தும்தியிருந்த கதிவேக டிங்கை பாகன் தான்பக்த திருக்கத்துக்கிசையாகிழ்க் திசையாகக் தத்வ ஞானி. என்றுபோத்வி, மசகிமுனிவர் வருகைக்கு உவந்தான். முனி வர் உதிட்ஆன வாழ்த்தி, தாங்கிய இன்னர் அவன் விேக்கி தருமபுத்தி உனது லாகத்திற் கண்டேன். த்குங்தில்.ம்.சென்று இங்கிரும் யாகம் என்ற பெருவேள்வியைப் புதிதாய்ப் புகந்தியற்றிய இப்பிய மண்டபத்தில் செய்து முடிக்கும்வண்ணம் சொல் கிைய, குளன்ே மென்டி வன்கன். வேண்டிக்கொண்டர்ன்g ல் ஆங்கினே பரிபாலன கலன்களே ம இவழுதி செய்வாயாக்;க்க்கை யின் விருப்பத்தையும் கட்டளையையும் சுனயர் பூர்த்திசெய்ய வேண்டுவது கடமையன்ருே” என். கூறி இராஜருப வேள் வியின் பெருமையையும் பயனேயும் விரித்துச்சொல்லிவிட்டு புகிட்டிசனிடம் கிடைபெற்று, முனிவர் வேறிடம் அகன்று ர். இாாதர் சென்ற பின்னர் தர்மராஜன் கன் தம்பியர்க — . 0 د، حساس مصمS SAAAAS AAMMS TS S0S S SSS S T T இளுடனும் ஏனைய பெரிபோர்களுடனும் இசஐ.ஆ.ப வேன்.