பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆபுத்திரன். #9 சிவிக்கன்கள் ஆக்னத்துக் உலகமூளுக கசவாலக்கோட்டம் முதலான இ-கி g 'இங்கிமித்த நிகழ்ச்சிக்குக் காகன். வேண்டுமே அவன் யாரோ தெரியவில்லையே” எனத் தங்க சூன் ஆண்ேசித்துக்கொண்டிருந்த னர். இங்ஙனம் வினோதமாக அவதரித்திருக்க குழக் தையைச் சாவகாட்டு காகபுசத்தாசன் பூமிசந்திரன் என் ಟ#ä மகப்பேறில்ல்ர்தவன், அறிக் து, மண்முக முனிவரை அடைந்து வணங்கி இந்து பெற்றுக்கொண்டுபோய், புண் னிய ராஜன் எனப்பெயரிட்டு வளர்த்தான். புண்ணிய ராஜ ஆம் அரசர்க்குரிய கலபலவும் பயின்று, பின்பு அரசுரிமை மசமும் வளம்பல தா, உயிர்கள் கோயிக்க்க சுகமுற்றின.

  1. ------

இவ்வாறு ஆபுத்தினன், புண்ணிய ராஜன் என்னும் பெயரினணுய்ச் சாவக காட்டில் அரசு செலுத்திக்கோண் டிருக்கும் கானில், சோழவள காட்டிலே காவிர் கடலோடு கலக்கும் சங்கமுகத்துறையிலேயுள்ள சோமு காளி பாகிய காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலே கோவலன் என்னும் வளி கச் குலகிலகலுக்கு, மாதவி யென்னும் நாடகக்களிைகை υλιανί நிற்பிதங்க மணிமேகலை யென்டான், بهم ليتات يمت فيهم تنة تقي கோவலன், மதுரையில் பாண்டியாஜனுல் கொல்லியுண்டிறந்த செய்திகேட்டு வருந்துவதை ஒரு வகையாக மாற்ற சீனக்க அவள் தாய்மாகவி, மணிமேகலையைகோக்கி, ெேதாடுக்கும். -l