பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆணிமாண்டவியர். حسسسسسسسسسححيح يتمتعدد حي محتجينيسسسسسمعسيبسس வினையின் விளைவு. காலத்தில் மாண்டவியர் என்னும் பெயர் انسان است. வாய்க்க முனிவர் ஒருவரிருக் தார். அவர் அந்தணர் குலத் இந் பிறந்தவர்; சத்தியத்திலும் தவத்திலும் மாத மன அறுதி படைத்தவர்; சாக்கமும் தண்ணளியுமிகுந்தவர்; வேதங்களே ஒதி எல்லாத் தர்மங்களையும் நன்கறிந்தவர்; இவர் ஒரு சமயம் புண்ணிய தீர்த்தங்களிற் படிந்து பாவங் களேக் கடித்து யோகஞ் செய்யவேண்டுமென்ஆறு எண்ணங் கொண்டு, நீர்த்த யாத்திரை செய்துவத்தார். அங்ானம் வரும்போது சாளுவதேசம் என்ற ஒரு தேசத்தை அடைக் தாள். அக்கேசபானது வானம் பொய்யாது மழைபெய்த மையால் வல்லா வளங்களும் கிறைந்து, பெருஞ் செல்வர்கட் கும், கல்ல் தவம்புரிவோர்க்கும் இடமாய்ச்சிறந்து விளங்கி ,முனிவர் அக்காட்டில் வாசம் செய்யக்கருதி زندران. . نتای வனத்தில் ஆச்சயம் ஒன்றை இயற்றி, அதில் அமர்ந்து ம்ேபுலன்க. பும் அடக்கி, மனத்தைக் கடவுளிடத்துச் செலுத்தி, விழிக்க கண் விழித்தபடியே நெடுங்காலம் - *, * ... : on •. * யோகத்தின் அமர்க்கிருந்தார். ' இவர் இங்ான மிருக்குங்கால் ஒருநாள் இரவில் அக் காட்டுத் கருடர்கள் சிலர் முரிடالدكت لها تلدهت ** بن ملا لكل قة هنا تبني تم கம் அப்பக் குடி களது பொருள்களேயே கவர்ந்து, தீவனம் ~ . ` . . ... ?? ... - ു. : . - . . . .-- - . . . செய்துகொண்டு வருகின் படியால் கம்மை அடிமையாக்க