பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

:3# இதிகாசக் கதாவாசகம். f களும் முனிவர் கழுவி லேப்தப்பட்டிருப்பதைக் கண் به تحری லுத்து, தென்ன விபரீதம்' என்று பூமியிலிறங்கி, முனி வருக்குநேர்க்க துயருக்கிரங்கி, அவரை அணுகி மாதவரே! ம்ே முத்துறக்க தவக்கொழுந்தாயிருந்தும் உமக்கு இத் தகைய துன்பம் வாக்காரணமென்: உலகத்தில் ஒருவன் - - * - * .! * "سمي چ இழிகுலத்திற் பிறந்தவனேனும் அறிவு சிறிதும் இல்லாதவ ہم وہ، جی چھ : ، موم ، ہ سم ، ، : ...ہے تA 3¤it. 'தவமும் தவமுடையாாககாகும' எனற டி. ஆாவ تمثبزتن ஜன்ம புன்னியக்கால் கவவேடகதாங்கிளுலே பல்லாப்பா வங்களும் நீங்கிவிடும்; அஃதுடன் அகப்பற்றுப் புறப்பற்று ங்ேகப்பெற்றவர்களாயின் பழவினை யென்ற பெயரே இல் லாது நபித்துவிடும் நீரோ உயர்குலத்தில் உதிக்கவாயும் ஆானக்கடலாயும் அகங்காமமகாரங்களே அடியோடு அகழ்ந் தவாாயும் சாத்தமூர்த்தியாயும் விளங்குகிறீர். இங்:னமாக வும் டிமக்கு இவ்விடுக்கண் ஏற்பட்டதை கிக்னக்குங்தோறும் எங்கட்கு ஆருமையும் ஆச்சரியமும் விளேகின்றது. உமக் குற்ற இக்கண்டத்தை உற்று நோக்கில்ை இக்காட்டாசனுல் உண்டானதென்று தோன் துதிறகே இகநாட்டு வேக்கன் அவ்வளவு வெட்: கனுே? மனத்தத மாசாக மாண்டா நீரடி மறைந்தோழுகு மாந்த பலர்' - • • f * * - - - * * - க. ை யபடி உலகத்தில் Æð í.ieð ótt தீககுை t:3S Jif தோன் - : . o, - - - C ... .", - - து வட-க துளி பறை தா ழுகுவான உவா பினும் - * · *。。 " 、、リ。 - - * * ε: 1ί υ» ! ! ! 5 -ιτ «σιγt, ο பரிே யாரையும அவ்வித r; மதித்து விட லயோ .ப.து பாசற் அகக்கின் அம:க உம கிருமக அழகு 4.மது Aடுமு تن تن نی ری (مت آل از نه لا. மண்டலத்தில் றேதுே விளங்குகின்றே W கே TamilBOT (பேச்சு) 08:49, 11 பெப்ரவரி 2016 (UTC), v, 5ثم قاظث زیین شده بود و به سای التي . g lவாது முகம்ம