பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/43

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ఫ్రీ இதிகாசக் கதாவாசகம். ளுைக்டோ என்னிருப்பிடத்தின் மேற்புறத்தில் ஒர் மலே யையும், மத்திரிகளுக்கீடாக கீழே அக்கினி ஆற்றையும் அமைத்துவைத்துச் சிறிது திேயில் தவறிலும் மலே உன் தலைவில் விழும்; அதனுல் அக்கினி ஆற்றில் விழுதல் சேரும்’ என்பது. இதோ பாரும்; ஒரு இழையில் ஒரு மலை தொங்கு கிறது; ஆசனத்தின்ழ்ே அக்கினியாறு ஒடிக்கொண்டிருக் தேது; சிறிது உண்மையில் வழுவுவேனைல் மலையறுந்து தலையில் விழும்; உடனே அடியேன் அக்கினி ஆற்றில் பிரவேசமாவேன்; தங்களுக்குற்ற துன்பம் என் தவற்ருல் உண்டான தாமாயின் என்னத் தாங்கள் இவ்விடத்தில் இக் கிலேயிற் பார்த்திருத்தல் கூடுமோ? என்கதி அதோகதியாகி 畿 ருக்குமன்ருே?" என்று மறுமொழி பகர்த்தான். - முனிவர் மீண்டும் வெகுண்டு கீ என்னகாானங் கூறினும் அறியாப் பருவத்தில் இழைத்த குற்றத்திற்கு நீ விதித்த கண்டம் கடுக் கண்டமேயாகும்; இத்தவற்றுக்காக .ே பூலோகத்தில் சக்தி வம்சத்து ராஜஸ்திரிகளின் காதி வயிற்றில் லுட ஜன்மமாய்த் தோன்றக்கடவாய் எனச்சபித்துவிட்டு, மீண் ம்ெ வனத்திற்கு வந்து, அருந்தவங்களாற்றி, மீளானெறி பாகிய பகத்தை அடைந்தார்.