பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

#3% క్ష్ణ్ణి! . சன்ன விதித்த்தித்தான். பின்னர் அவன், மணிமேன் யுடன் எழுத்து தென்மேற்குக் திசையிம் சென்று, கோமு சிப் பொய்கைக் கசையில் ஒரு புன்னேடித்து நீழலிலே ஜிருந்தான், இருக்குங்கால், அவர்கள் வருகையை அறிக அத்தீவின் காவல் தெய்வமாகிய வேதிலகை, அங்குவந்து அவர்களேக்கண்டு, அத்தின் கோக்சிச் சில சொல்லத் தொடங்கி, அக்காலத்தில் இத்திவில் உன்னமறக்க தனியே விட்டுவிட்டுக் கப்பலேறிச் சென்ற ஒன்பது செட்டிகள், பின்பு உன்னக்காளுதுகளுக்கி இத்திவிற்கு மீன்வேத்து. உன்னத்தேடி, இறந்துபோன வரலாற்றைத் தெரிக்க, தாக்களும் உடனே உண்ஞ் சேர்பூண்டு உயிர்திக்கர் கள்; அவர்களுடைய உடல் எலும்புகள் இவை, காண்பாயாக அச்செட்டிகளது உபகாத்தைப் பெற்று உடன்வக்கோர் சிலர் அவர்கள் இறந்தது தெரிக்க சிலாந்துத் திங்களும் உயிர்துறந்தனர்; அவர்களுடைய உடலெண்புகள் இவை, காண்; உனக்கு அரசபகவியை யளிக்க அன்புமயமான உனது பழைய உடம்பின் என்பு, இப்புன்னே மாமுேலில் அலைகள் குவித்த மணலால் முடப்பட்டிருப்பகையும் பார்ப் பாயாக இங்கினம் தன்னுயிரையும் தனக்கிசங்கிய பிற உயிர் களேயும் கொன்ற கொலைஞனுகிய யேன்ருே, இப்போது சாவககாட்டுப் புண்ணியாசனுய் விளங்குகின் முய், இஃது