பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

முற்காலத்தில் மகத கேசக்கில், கிரிவிாசம் என் அம் காத்தில், பிருஹத்ாதன் என்னும் ன்னன் . ... அரசு செலுத்திக்கொண்டி ருந்தான். அவன் மிகுந்த சேது பலமும் புக்கபலక్రై. మిత; அழகும், வி. பேமும், செல் வமும் வாய்கலன் சல்லர் தற்கு அவன் காசிான் இங்ஷ்டப் பின்சேகளாய்ப்பிதக்க அழகுமிக்க் ம4கைருேவரை மணந்தான். அவன் அவ்வி கண்டு கனேவியர்களுடன் கட்டி, இல்லறம் கடக்கத் தொடங் ல்லர் ,நிகுண் ங்களும் கிளம்பியவன். குகையில் அவர்கண் முன்னிலையில் *ான் ...கவில் யார்க் கும் மறைவில் து این دو بیداد نام "فاده افسری nr تقری ஒத்த அன்பின்கேன்சின் அப்பெண்மனிகளோடு பல . கள் இன்பு, று வாழ்ந்துவந்தான். இங்கனம் வாழ்க்துவருங்கால் அவனது இஃவினா கழித்து முதுமைப்பருவம் தொடங்கிற் று. அதுவ ைஅவ அக்குப் பெறற்கரிய மக்கட்பேறு பெறற்கரியதாயிற்று; அத முதல் அரசன் கவன்று, மங்களகரமான புத்தி காமேஷ்டி மு.க.