பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
15

வி. 15 அப்பா, நீங்கள் சொல்வது எனக்கு அர்த்தமாக வில்லை. கண்ணே, நான் சொல்வதைக் கேள். இத்தனே நாற் முண்டுகளாகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுவரும் ஒவ்வொரு விஞ்ஞான ரகசியமும், யுத்தத்தை, மிகவும் பயங்கர மாகவும, கொடுரமாகவும், உலகுகதைய பாழாககுவ தற்காகவும், உபயோகிக்கப்பட்டேவருகிறது . இவைக - - - - - - * וא ளெல்லாம் யுத்தத்தைத் தடுக்க கொஞ்சமாவது மனித ல்ை உபயோகிக்கப்பட்டு வருகிறதா ? கொஞ்சமேனும் உன்னுடைய இரகசியமானது, உலகத்திற்கு வெளி யிடப்பட்டால் ஒவ்வொரு தேசத்தாரும் மற்றவர்களே யெல்லாம் அழிக்கவே பார்ப்பார்கள் எல்லா தேசத் தரரும் ஒருவரையொருவர் அழித்துக்கொண்டு, பாது த்தில் யாகவர்கள் கடற்கரையோரம் மடிந்ததுபோல் மடியவேண்டியதுதான் ! - , ஐயோ ! என்ன கோரம் ! அம்மா, இதன்பலன் இப்படி யொன்றிருக்கக்கூடும் என்று-நான் யோசிக்கவில்லை. கண்ணே, நான் உன்னே ஒன்று வேண்டிக்கொள் கிறேன், அதன்படி செய்கிருயா? நீங்கள் வேண்டுவதாவது ?-கட்டளை யிடுங்கள்-அதன் படி செய்கிறேன். இல்லை ! உன்னிடமிருந்து அதை ஒர் வரமாக வேண்டு கிறேன்-அகில ஜீவராசிகளின் சம்ரட்சணக்காக! கடவுளின் கிருபையால் இந்த கடைசி ரகசியத்தையும் கண்டு பிடிப்பாயாயின், என் அனுமதியின்றி வேருெரு வருக்கும் இதை வெளியிடுவதில்லை என்று, எனக்குப் பிரமாணம் செய்து தருகிருயா ? ஆகட்டும் அப்பா. அப்படியே செய்வதாக எங்களிருவர் பேரிலும்-பிர மாணம் செய். - அப்பா, தெரிகிறது-உங்கள் இருவர் பேரிலும் பிர மாணம் செய்கிறேன்-அப்படியே ஆகட்டும்.