பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
22

மூன்ரும் அங்கம் سسمجمٹیمیسس۔۔ இடம் - திருவொற்றியூரில் விஸ்வநாதத்தினுடைய புதிய வி. வே. வீட்டில், ஒர் அறை. விஸ்வநாதம் எழுதும் மேஜை யின் எதிரில் ஓர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்துகொண்டு ஒரு தந்தியை வாசித்த வண்ணம் இருக்கிருன். (படிக்கிருன்) ஈஸ்வரன் கருணே -மிகவும் சந்தோ ஷம புறப்பட்டு விட்டேன். வியாழம் வெள்ளி வந்து சேர்கிறேன். - அப்படியானல் இன்றைக்காவது, நாளைக்காவது வந்து சேரவேண்டும்- என்ன நேர்ந்த போதிலும் இந்த சாவுகார் பிசாசின் உபத்திரவம் நீங்கி யிருப்பேன்! - அவன் கடைசியில் என்ன கொடுப்பதாய் சொன்னன் ?--(வேருெரு கடிதத்தைப் பார்த்து)-ஐந்து லட்சம்! (வெளியில் ஒரு மோடார் பெரும்நாதம் கேட்கிறது) ஏதோ கஷ்டம் நேரிடப்போகிறது! ஏதோ அபாயம் வந்திருக்கிறதென என மனதிற்குள் தோன்றுகிறது. (ஒரு வேலையாள் வருகிருன்) யார் அது ? சாவுகார் அல்லவே? இல்லைங்க-ஒருத்தர் வந்திருக்காாருங்க - ரெண்டு வண்டியிலே இந்த கார்டை கொடுக்கச் சொன்னுரு உங்ககிட்ட. ஒருத்தர் வந்திருக்கிருர்-இரண்டு வண்டியில் (கார் டைப் படித்து) கில்லிங்காம், 32 சாலேத் தெரு, நியு யார்க் -'கில்விங்காம்! இது யார்? எனக்கு தெரியவே தெரியாகே!-ஓ! இதோ-ஏதோ பென்கிலில் கிறுக்கி யிருக்கிறது-மிஸ்டர் வென்ட்வொர்க் அனுப்பினர்' -ஒ! பையா - அவரை உடனே வரச் சொல் இங்கு, வேலையாள் போகிருன்). வென்ட்வொர்த்துக் என்ன ? தானே வருவதாகத் தந்தி அனுப்பினரேட் அவர் வேருெருவரையும் அனுப்பியிருக்கமாட்டாரே -இவ்விஷயத்தில் ? கில்லிங்காம் வருகிரு.ர்.