பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
23

கி.

3.5 குட் மார்னிங் !-நான் இன்னுனென்று நானே என் னைத் தெரிவித்துக் கொள்ளவேண்டியதிருக்கிறது. நான் நியுயார்க்கிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். தங்க ளுடைய சிநேகிதனை வென்ட்வொர்த்தின் நெருங்கிய தாயாதி. மிஸ்டர் விஸ்வம் - கேமந்தானே?(அவன் கையைப்பற்றி குலுக்குகிருன்), மிஸ்டர் வென்ட்வொர்த் என்னை முன்பாக அனுப்பினர். ஏன் ?-வென்ட்வொர்த் தாகை ஏன் வரவில்லை ? அதை உமக்குக் கூறவே என்னே முன்பு அனுப்பினர் -இங்கு காம்-தாராளமாய்ப் பேசலாமா ? தாராளமாய். வென்ட்வொர்த்தும்-நானும்-இன்னும் இரண்டுபெய ரும்-மிகுந்த வேகமாய்ச் செல்லக்கூடிய ஒரு எய்ரோ பிளேனில் வந்துகொண்டு இருந்தோம்.-வரும் வழி யில்-போர்ட்செய்ட் அருகில் பாழர்ய்ப்போன ஜெர் மன் பிளேன் எங்களே எதிர்க்கது. இந்த கேடுகெட்ட பாவிகளுக்கு நாங்கள் இங்கு வந்துகொண்டிருக்கிருே மென்று எப்படி தெரிந்ததோ அது ஈஸ்வரனுக்குத் தான் தெரியும்.-எங்கள் விமானம் சேதப்பட்டதுவென்ட்வொர்த்துக்கு - காயம்பட்டது மார்பில் -தெய்வாதீனமாய் ஹீருதயத்தில் காயம் படவில்லை. அவர் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை செய்யப்படுகிருர்டாக்டர் படுக்கையை விட்டு அசையக் கூடாதென்று கட்டளை யிட்டிருக்கிருர்-நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படா தீர்கள்-ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் அவர் ஸ்வஸ் கமாய் விடுவார்-ஆகவே அவர் என்னே முன்பு அனுப்பினர் -உங்களைப் பார்க்கும்படி-நீங்கள் புதிதாய்க் கண்டு பிடித்திருக்கும் இரக்சியத்தைப் பற்றிஅதைப் பற்றி-அவரிடமின்றி-வேருெருவரிடமும்தான் பேசுவதற்கில்லே-அதுவும்பயப்படாதீர்கள்-நான் அவருடைய பந்து தாயார் பக்கம்-அமெரிக்காவில் இரகசிய ராணுவத் தொழி லேச் சேர்ந்தவன் நான் (வெளியில் தூரத்திலிருந்து ஒரு விசில் (Whistle) சப்தம் கேட்கிறது)-இதோ