பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
24

24 அவருடைய கடிதமும்-உங்களுக்குக் கொடுக்கும்படி சொன்னது இருக்கிறது-அதில் நீங்கள் என்னே பூரணமாய் நம்பலாமென்றிருப்பதைக் காண்பீர்கள்இவ் விஷயத்தில் நாம் காலஹரணம் செய்வதற்கில்லே -(தன் இரு கைகளையும் தன் கோட்டின் பைகளுக் குள் துழைத்து ஒன்றிலிருந்து ஒரு கடிதத்தை எடுத் துக்கொடுக்கிருன்-தன் இடதுகையால் விஸ்வநாதன் அதைப் பிரிக்கிருன்) இது வென்ட்வொர்க் கையெழுத்தல்லவே ! (மற்ருெரு கையால், ஒரு கைத் துப்பாக்கியை திடீ ரென்று வெளியில் எடுத்து) தாக்கு கைகளே உயர ! இலலாவிட்டால் கான் சுடுவேன் (விஸ்வநாதன் தன் இரு கரங்களையும் உயரத் துளக்குகிருன்) அதுதான் சரி !-இப்பொழுது நான் சொல்வகைக் கேள்ஏதாவது கூச்சல் கீச்சல் போட்டாயோ உடனே என் துப்பாக்கியால் சுட்டு உன் மூளையைச் சிதறடிப்தேன்! (ஹர்மன் ஆங்கில ராணுவ உடையில் வருகிறன்) நாஜிகளின் வழக்கப்படி கில்லிங்காமை வணங்குகிருன். உத்தரவுகள் கிறைவேற்றப்பட்டன. எல்லாம் சரியாகிவிட்டதா ? கிரம்ப சரி. இப்பொழுது இந்த பெரிய மனிதரின் கைகளிரண் டையும் அவரிருக்கும் நாற்காலியில் சேர்த்துக் கட்டு -அவருக்கு கோகாதிருக்கும்படி -(ஹர்மன் அப் படியே செய்கிருன்) இனி எமது கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரத்தை சீக்கிரம் முடிப்போம்-இதோ கவனி -விஸ்வம்-நான் சுருக்கமாய்ச் சொல்கிறேன். ஐந்து கிமிஷத்தில் நீ கண்டுபிடித்திருக்கும் இந்த ரகசியத்தை என்னிடம் சொல்.-ஒன்றும் ஒளியாமல்-இப்படிச் செய்தால், உன் உயிரையும் காப்பாற்றுவேன்உன்னேயும் ஒரு பெரிய பணக்காரனுக்குவேன்-ே தற்காலம் மிகவும் கடன் பட்டிருக்கிருய், எனக்குத் தெரியும்-இந்த கடினம்-இவ்விடமே, உனக்கு