பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
30

ஹெ. ஹெ. வி. ஹெ. ଘ! . 30 வில்லையா உனக்கு -அதைப் பார்த்துக்கொள் நீயே உடனே-இல்லாவிட்டால் நான் உன்னே தண்டிப் பேன். (கடற்படை உத்தியோகஸ்தன் போகிருன்) இதோ பார் விஸ்வம்-என் கையில் கெட்டியாய் அகப் பட்டுக்கொண்டிருக்கிருய் - உன் இரகசியத்தை எனக்கு நீ உடனே சொல்லவாவது வேண்டும் - இல்லாவிடின், சில நிமிஷங்களுக்குள் சமுத்திரத்தில் அதோகதியாய் மூழ்கவேண்டும். அப்படிச் செய்தால் கொதிக்கின்ற என் உடலை அது குளிரச்செய்யும். - விஸ்வா, உங்களை யாளுகின்ற வேருெரு தேசத்தார் களுக்காக நீ இவ்வளவு கஷ்டமெல்லாம் ஏன் அனுப விக்க வேண்டும்? அதை நான் அறிய விரும்புகிறேன். ஏனென்ருல்-எங்கள் மதத்தின்படி எங்களை ஆள்ப வர்களே நாங்கள் தெய்வமாகக் கருதும்படி போதிக் கிறது. - - அந்த துரைத்தனம்தான் உனக்கு இத்தனே கஷ்டத் தையும் கொண்டு வந்து விட்டதே ? @మఓు! ಕ್ என்ன ஒரு கஷ்டத்திற்கும் ஆளாககவிலலை, - பிறகு-யார் செய்தது ? என் கர்மம் ! உன் கர்மம் ? என்ன ஆகாத்தியக்காரர்கள் இந்த இந்தியர்கள் ! - உங்களுக்கு நேரிடுவதற்கெல்லாம் சமாதானம் சொல்ல இந்த இரண்டு பதங்களைக் கற் றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் !-ஸ்வாமி!-கர்மா ! ஆமாம். சரி ! உன் விஷயத்தை நீ விடப்போகிறதில்லை :ஆல்ை உன்னல் எவ்வளவு கோரமான சாவைப்பற்றி எண்ண முடியுமோ அப்படிப்பட்ட மரணத்திற்கு உள்ளாக ஆயத்தப்படு! நீ நேற்றிரவுபட்டது எல்லாம் அதன் முன்பாக ஒன்றுமில்லாததாம் !