பக்கம்:இந்தியப் பெருங்கடல்.pdf/61

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
கருவி நூல்கள்
Encylopedia


1. Everyman’s Encylopedia, 3rd Edition.

2. The New Universal Encylopedia.

3. The Modern Marvels Encylopedia.

Books

1. Physical Geography, P. Lake, 1958, Cambridge University Press

2. The Ocean, F. 0. Ommanay, 1961, Oxford University.

3. Principles of Physical Geography, A. Das Gupta and A. N. Kapoor, 1977, S. Chand and Company.

Articles

1. The Earth’s last Frontier, Gerold Wendt, 15-11-69 The Hindu.

2. International Indian Ocean Expedition, T. S. Satyanarayana Rao, 3–4–60, The Hindu.

3. The Floor of the Ocean, Maurice Goldsmith, 8–1–61, The Hindu.

4. The Study of Oceanography, C. Mahadevan, 31–12–61, The Illustrated Weekly of India.

5. Thirty Nations Join Indian Ocean Epedition, E. John Long, 17–6–62, The Sunday Standard.