பக்கம்:இந்திய நாட்டுத் தேகப் பயிற்சிகள்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பொருளடக்கம்

வாழ்வும் வலிமையும்

தண்டால் பயிற்சிகள்

1. GbirgssourLirée (Ordinary Dand)

2. 355g to 36%TLIréo (Frog Dand) 3. qpDIágj# ssirl r6o (Twisting Dand)

4. ஒற்றைக் கால் தண்டால் (Alternate Leg Dand)

gåstågsør-ré (Circle Dand)

. Limbuš, 356tur méo (Snake Dand)

.

. GEr sr$irš 56 inru_irso (Reverse Dand)

8. G36ir gisiarl_mso (Scorpion Dand)

9. 5irsub 56έστι τό (Leaping Dand)

10. Ibudsmösmi gisiarLméo (Namascar Dand)

11. கை தட்டித் தத்தும் தண்டால்

(Frog Dand with Clapping of Hands)

12. கை தட்டித் தாவும் தண்டால்

(Leading Dand with clapping)

2O

23

25

27

29

31

36

37

39

40

41

42