பக்கம்:இரத்தினகிரி பாலமுருகன் அந்தாதி.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பரவிப் பணிந்து, பலபெரி யோர்பாடல் பாடிநின்று விரவிய தொண்ட ருடன் பயின் றன்னவர் மேன்மையினைக் கரவறி யாத உளத்தினைக் கண்டவர் காலில்விழுந் துரம்பெற வேஅருள் ; ரத்ன கிரிஉறை உத்தமனே. (78)

உத்தமன், அத்தன், உடையான் அடியே உளம்நினைந்து மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன வகுத்திடுவாய் ; சத்தம் மிகுத்த புகழ்ரத்ன வெற்புறை சற்குணனே, பத்தன் எனும்படி நின்னை வணங்கருள் பாலிப்பையே. (79)

பால்என் பதுமொழி ; பஞ்சென் பதுகால் : பதுமமலர்க் கோலம் முகம்என் றரிவையர் காமத்தைக் கொண்டுநின்றேன் ; சீலம் பெறுவோர் புகழ்ரத்ன வெற்புறை தேவ, நினை ஏலும் படிபுகழ்ந் தேத்துதற் கோர்சொல் இயம்புவையே. (30)

இயம்பல ஓசை முழங்கும்நின் கோயி லினை அணுகி நயம்பெற நின்னை வணங்கி உயும்வகை நல்கிடுவாய் ; பயம்இலார் போற்றும் இரத்தின வெற்புறை பண்னவனே, சயம்பெறும் வேலவ, ஞானத் திருஉருச் சார்பவனே. (81)

சார்ந்துநின் பாதம் பணிவதல் லாமல் தகைஒன்றிலே ; ஆர்ந்தநின் தொண்டர் அடிபணிந் தவ்வியல் பாரஅருள் ; தேர்ந்த அறிவினர் போற்றும் இரத்னத் திருமலையாய் ஒர்ந்திந்த நல்நிலை யான்பெறும் ஆற்றை உரைத்தருளே. (82)

உரைத்துப்பொன் மாற்றை உணர்பவர் வல்லவர் ; உன்புகழை உரைத்துப் பணிந்திடின் எற்கொரு மாற்றிங் குயர்ந்திடுமே ; கரைத்தநற் சந்தனம் ஆடிக் களிப்புறும் காவலனே, விரைக்கடம் பைஅணி தோளினய், ரத்தின வெற்பவனே. (83)

பவன்எம் பிரான், விண் ணவர்பணி வோன், கங்கை பாய் சடையான், சிவன்தரு பால, இரத்தின வெற்புறை தேவ, அருள் : பவன்எம் பிரான்உனைப் போற்றிப் பணியப் பணித்தருள்வாய் : இவன்எவன் என்று பராமுக மாய்விடின் என்செய்வனே ? (84)

செய்யவன் நன்மேனி செய்யவேற் கையன் சிறுமிவள்ளித் தையலைக் கண்டன்புளம் கொண்டு தங்கன்பினல் நையல்இல் லாத களவுப் புணர்ச்சியை நாடியவன், கொய்மலர் கொண்டடி யார்துதி ரத்தினக் குன்றவனே. (85)

18