பக்கம்:இராக்கெட்டுகள்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

உள்ளுறை

பக்கம்
1. அதிசயச் செய்திகள் 1
2. சர் ஐசாக் நியூட்டன் 8
3. இராக்கெட்டின் கதை 13
4. இராக்கெட்டின் இயக்கம் 19
5. இராக்கெட்டின் அமைப்பு 26
6. இரண்டு தடைகள் 35
7. ஈர்ப்பு ஆற்றல் 42
8. ஏவுகணைகள் 50
9. வழிகாட்டி அமைப்புக்கள் 61
10. வளி மண்டலம் 77
11. பூமியின் துணைக்கோள்கள் 83
12. விண்வெளியில் மனிதன் 93
13. வாழ்க்கைத் துறைகள் 104
பின்னிணைப்பு:
கலைச்சொற்கள் விளக்கம் 107