பக்கம்:இராக்கெட்டுகள்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

20

இராக்கெட்டுகள்


எனினும், திடீரென்று உருளையின் ஒருபக்க மூடியினை அகற்றினால் உருளைக்கு நகரும் போக்கு உண்டாகின்றது. இந்த நகர்ச்சி உருளையின் மூடியுள்ள கோடியை நோக்கி ஏற்படுகின்றது. இதற்குக் காரணம் என்ன? காற்றின்

படம் 7: காற்றின் மூலக்கூறுகள் உருளையின் எல்லாப்
புறங்களிலும் மோதித் தாக்குவதைக் காட்டுவது

மூலக்கூறுகள் திறந்த கோடியில் முட்டி மோதித் தள்ளுவதில்லை. ஆனால், அவை ஒருகணம் இன்னும் மூடியுள்ள கோடியில் தாக்கிக்கொண்டுள்ளன. இக்காரணத்தால் உருளை அப்பக்கத்தை நோக்கி நகர்கின்றது. அஃதாவது, உருளையின் கோடியில் ஏற்படும் காற்றின் மூலக் கூறுகளின் இயக்கம் அவ்வுருளையின் நகர்ச்சியாகிய எதிரியக்கத்தினை உண்டாக்குகின்றது.