பக்கம்:இராக்கெட்டுகள்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

இராக்கெட்டின் அமைப்பு

27


காட்டப்பெற்றுள்ளது) எண் 3-ஆல் காட்டப்பெற்றுள்ள பொருளின் தடையைப்போல் 10 மடங்கு இருப்பதையும் கவனித்திடுக.

எனவே, பொருள்கள் தடையின்றிப் பறந்து செல்லுவதற்குச்-சுழலான ஓட்டங்களில்லாது (Eddy currents) செய்வதற்குப்-பொருள்களின் வடிவங்களை 'ஸ்ட்ரீம்லைனிங்'

படம் 12 : 'ஸ்ட்ரீம்லைனிங்' செய்தலால் தடை நீங்குதலைக்
காட்டுவது

செய்து விடல் வேண்டும். இன்று விண்வெளியில் அனுப்பப்பெறும் பெரும்பாலான இராக்கெட்டுகள் இவ்வாறு அமைக்கப்பெறுகின்றன. இராக்கெட்டின் தலைப்பகுதி கூரிய நுனியைக்கொண்டு அமைக்கப்பெறுகின்றது. இந்த அமைப்பு காற்றினைக் கிழித்துக்கொண்டு செல்வதற்கு