பக்கம்:இராக்கெட்டுகள்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

இராக்கெட்டின் அமைப்பு

33

இராக்கெட்டில் எரிபொருளும் ஆக்ஸிஜனும் தனித் தனியாகவே வைக்கப்பெறுகின்றன. ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி தொட்டி உண்டு; அவற்றுள் இவை வைக்கப் பெறுகின்றன. எரிபொருளும் ஆக்ஸிஜனும் கலக்கப் பெறுங்கால் அவை எரிகின்றன. எரியுங்கால் அதிக வெப்பம் உண்டாகின்றது. ஏராளமான வெப்ப வாயுவும் வெளி வருகின்றது. இந்த வாயு இராக்கெட்டின் பின்புற வழியாக வெளியேறுகின்றது. இராக்கெட்டும் வான்வழியே வேகமாகக் கிளம்பிப் பறந்து செல்லுகின்றது. சூடான வாயு இராக்கெட்டின் பின்புறத்தில் சிவந்த வால்போல்—அனுமன் வாலிலுள்ள நெருப்புப்போல்!—காணப்பெறுகின்றது. நகரும் பலூன்போல் இராக்கெட்டும் மேல்நோக்கித் தள்ளப் பெறுகின்றது.

திட எரிபொருள்களால் நேரிடும் சில இடைஞ்சல்களைத் தவிர்க்கவே திரவ எரிபொருள்கள் பயன்படுத்தப்பெற்றன. ஆனால், இவற்றிலும் பல தீவிரமான இடைஞ்சல்கள் ஏற்படுகின்றன. அவற்றைக் கையாளுவதும் கடினம் ; கையாளுவதில் ஆபத்தும் அதிகம். ஆக்ஸிஜன், ஹைட்ரஜன், ஃப்ளோரின் இவை சாதாரணமாக வாயு நிலையிலிருப்பவை; அவற்றைத் திரவ நிலைக்குக் கொணர்வதற்கு மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலைகள் தேவைப்படுகின்றன. அவற்றைச் சேகரம் செய்தல், ஓரிடத்திலிருந்து பிறிதோரிடத்திற்குக் கொண்டுசெல்லல், குழல்கள் வழியாகவும் வால்வுகள் வழியாகவும் அனுப்புதல் இவற்றில் மிகச் சிரமம் ஏற்படுகின்றது.

புதிய முறைப் போர்க் கருவிகள்[1] கண்டறியப்பெற்ற பிறகு, அறிவியலறிஞர்கள் மீண்டும் திட எரிபொருள்களின்


  1. இடைத்தர எல்லை உந்து ஏவுகணைகள் (1500 மைல்), சண்டம் தாண்டும் உந்து ஏவுகணைகள் (5000 மைல்)