பக்கம்:இராக்கெட்டுகள்.pdf/78

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

வழிகாட்டி அமைப்புக்கள்

67


காட்சிக் காமிராவையும் கொண்டுள்ளன. இஃது ஏவுகணைக்கு முன்னதாகவுள்ள காட்சியை நிலத்திலுள்ள ஒரு திரைக்கு அனுப்புகின்றது. திரையில் இலக்கு நடுவிலிருக்குமாறு செய்து, ஏவுகணை காணும் எல்லையினின்று மறைந்த பிறகும் அதனைச் செல்லும்வழியில் செலுத்தலாம். இதனால் இந்த அமைப்பு, மிக நீண்ட எல்லைகட்குப் பயன்படுகின்றது.

4. இராடார் ஆணை வழிகாட்டி : இராடார் ஆணைக்கு ஏவுகணையில் அதிகக் கருவியமைப்பு இருக்கத் தேவை

படம் 29 : இராடார் ஆணை வழிகாட்டி

1. மோதல் நிகழும் முனை ; 2. ஏவுகணையின் சுவடறியும் இராடார் ; 3. இலக்கின் சுவடறியும் இராடார்; 4. கணக்கிடும் கருவியும், ஆணை அனுப்பும் கருவியும்; 5. பணியாளர்களுடன் தொடர்புகள் ; 6. முன்னதாகவே எச்சரிக்கும் இராடாருடன் தொடர்பு.